BOGU NA CHWAŁĘ - LUDZIOM NA POŻYTEK

OSP ŻEGOCINA - AKTUALNOŚCI 2011

Kalendarz strażacki Gminy Żegocina.

    W okresie świątecznym strażacy z naszej jednostki odwiedzili wszystkie domy i instytucje działające na terenie Żegociny. Składali życzenia na Nowy Rok oraz przekazywali Kalendarz Strażacki Gminy Żegocina na 2012 rok. Jedna ze stron tego kalendarza (na miesiące: październik - grudzień), opracowanego przez druha Tadeusza Olszewskiego, prezentuje naszą OSP. Pierwsze ze zdjęć przedstawia spotkanie z przedszkolakami, drugie sekcję bojową wraz z samochodem DAF. Oprócz kalendarium znalazły się w nim oznaczenia terminów odbioru śmieci, telefony alarmowe oraz informacje o sponsorach tegorocznego wydania kalendarza.

Rejonowe Spotkanie Opłatkowe Strażaków w Tarnowie.

    Dwóch strażaków z naszej jednostki - druhowie: Jerzy Błoniarz i Tadeusz Olszewski uczestniczyło w V. Rejonowym Spotkaniu Strażaków, które odbyło się w Sali im. Wiesława Wody Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie w dniu 18 grudnia 2011 roku. Znaleźli się w grupie około 800 strażaków z PSP i druhów z OSP, którzy wysłuchali tekstu Ewangelii odczytanego przez ks. kapelana kpt. Władysława Kuliga, okolicznościowych przemówień i świątecznych życzeń, które złożyli m. in. Ks. Bp Wiesław Lechowicz, Prezes ZOW ZOSP RP w Krakowie druh Edward Siarka, a następnie połamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia.

Aparaty powietrzne w OSP Żegocina.

    Od kilku tygodni nasza jednostka dysponuje 4 sztukami aparatów powietrznych firmy Auer. To historyczne wydarzenie, bowiem do tej pory OSP Żegocina nie dysponowała tego typu urządzeniami. 12 grudnia 2011 roku Komendant Gminny Janusz Stańdo spotkał się z grupą czterech strażaków naszej jednostki (Jan Mróz, Sławomir Skoczylas, Paweł Kozak, Artur Pączek). Ćwiczono składanie urządzeń, poprawność założenia. Aparaty powietrzne służą do ochrony dróg oddechowych strażaków i umożliwiają wejście w mocno zadymione strefy. W zależności od kondycji strażaka aparat wystarcza na około 45 minut pracy.

Spotkanie z Komendantem Gminnym Januszem Stańdo.

   9 grudnia 2011 roku w świetlicy naszej remizy odbyło się nadzwyczajne zebranie zarządu z udziałem sekcji bojowej jednostki oraz Komendanta Gminnego - druha Janusza Stańdo. Zebranie, poświęconej analizie bojowej sprawności naszej jednostki, prowadził Wiceprezes Zarządu OSP Żegocina - druh Tadeusz Olszewski. Trzy podstawowe sprawy omawiane po wystąpieniu Komendant Gminnego to: praca kierowców, badania lekarskie i stan wyszkolenia oraz wyposażenia sekcji bojowej oraz zorganizowanie ćwiczeń praktycznych z użyciem pozyskanego ostatnio sprzętu, w tym aparatów powietrznych.

Strażacki pododdział w kościele.

    Tradycyjnie już strażacy z OSP działających na terenie Parafii Żegocina tj. OSP Bełdno, OSP Bytomsko i OSP Żegocina czynnie włączają się w odpust parafialny. Tak też było w tym roku. 6 grudnia 2011 roku poczty sztandarowe oraz kolumna strażacka dowodzona przez druha Jana Mroza pomaszerowały do kościoła na uroczystą sumę, po której miała miejsce procesja wokół kościoła. Zgodnie z tutejszą tradycją strażacy nieśli baldachim oraz maszerowali w kolumnie wiernych w zwartym szyku. Tegorocznemu nabożeństwo przewodniczył ks. prof. dr hab. Antoni Paciorek, on też wygłosił homilię i poprowadził procesję.

Druhowie pomagają w przeprowadzeniu turnieju.

    3 grudnia 2011 roku, w sali gimnastycznej PSP w Żegocinie rozegrany został II. Gminny Turniej Rekreacyjny o Puchar Prezesa ZOG ZOSP RP w Żegocinie - druha Leopolda Grabowskiego. Wystartowały trzy drużyny młodzieżowe, w tym MDP OSP Żegocina. Podopieczni Jana Mroza zajęli trzecie miejsce, grzebiąc swoje szanse na wywalczenie pucharu w turnieju halowej piłki nożnej. Po strażackiej sztafecie z przeszkodami zajmowali II miejsce. W przygotowaniu imprezy pomagali druhowie naszej jednostki: Jan Mróz, Tadeusz Olszewski, Sławomir Skoczylas i Grzegorz Kalemba.

Strażacka narada.

   1 grudnia 2011 roku, w Klubie "Relaks" CKSiT w Żegocinie miała miejsce strażacka narada, podczas której strażacy z KP PSP w Bochni: Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Bochni st. kpt. Czesław Ziaja i st. kpt. Piotr Gadowski zapoznali przybyłych tu prezesów zarządów oraz naczelników z wszystkich jednostek Gminy Żegocina z wynikami przeprowadzonych kontroli oraz wynikającymi z nich wnioskami. Naszą jednostkę reprezentowali druhowie: Wiceprezes Tadeusz Olszewski i Naczelnik Jan Mróz. Kontrola wykazała braki drobnego sprzętu oraz braki w badaniach lekarskich i podstawowym szkoleniu ratowników.

Remont w remizie.

    28 listopada 2011 roku - trwają kolejne prace remontowe przy naszej remizie. Tym razem jest to poprawa elewacji zewnętrznej od strony frontowej (zachodniej), zniszczonej podczas zakładania bram wjazdowych do trzech boksów garażowych. Na nowo położono tzw. puc, a prace, sfinansowane przez samorząd gminny, wykonała Firma Budowlana Piotra Gurgula z Limanowej.
    Dzięki temu remontowi - koniecznemu po tym, jak założone zostały nowe bramy do boksów garażowych - przywrócony został pierwotny wygląd frontonu naszej remizy.

Druh Jerzy Błoniarz na Zjeździe Powiatowym ZOSP RP w Bochni.

    12 listopada 2011 roku delegaci naszej OSP - druhowie Jerzy Błoniarz i Tadeusz Olszewski wzięli udział w III. Powiatowym Zjeździe ZOSP RP w Bochni, który został zorganizowany w Hotelu "Kmita" na Zamku w Nowym Wiśniczu. Druh Jerzy Błoniarz pracował w Komisji Uchwał i Wniosków. Został także wybrany jednym z 8 delegatów na Zjazd Wojewódzki. Natomiast nasz przedstawiciel do Zarządu Powiatowego Oddziału - druh Tadeusz Olszewski - został wybrany (ponownie) na funkcję sekretarza Zarządu Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni, któremu przez kolejną kadencję przewodniczyć będzie - także ponownie - druh Ludwik Węgrzyn.

Przemarsz pocztów na cmentarz.

    Poczet sztandarowy naszej jednostki z druhem Janem Mrozem jako chorążym, wział udział w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2011 roku. Poczty wszystkich jednostek z terenu parafii po zakończeniu mszy świętej, odprawionej przez ks. proboszcza Leszka Dudziaka w intencji Ojczyzny, wraz z Młodzieżową Orkiestrą CKSiT w Żegocinie, grającą pod batutą Mieczysława Kędry, przemaszerowały na cmentarz wojenny nr 301 w Żegocinie, gdzie przy dźwiękach werbla delegacje uczniów oraz samorządu złożyły przy głównym pomniku tego cmentarza kwiaty i zapaliły znicze.

Zebranie zarządu w dniu 9 listopada 2011 r.

  Zarząd naszej jednostki zebrał się po raz kolejny w dniu 9 listopada 2011 roku, jak zwykle w świetlicy naszej remizy. Dokonano podsumowania wydarzeń za okres od poprzedniego zebrania. Z zadowoleniem przyjęto informację o przelaniu na nasze konto przez Polsko - Niemiecką Wymianę Młodzieży dofinansowania do wyjazdu członków MDP nad Jezioro Bostal w Niemczech. Zarząd podjął także uchwałę o wystąpieniu do Zarządu Gminnego Oddziału o przyznanie srebrnych Odznak MDP dla członków naszej młodzieżowej drużyny. Podjęto także decyzję o rezygnacji z organizowania zabawy sylwestrowej.  

Strażackie Zaduszki 5.11.2011

   Zaduszki to dzień modlitw za dusze zmarłych. Od 2004 roku, z inicjatywy Kapelana Strażaków Ochotników Gminy Żegocina - ks. Stanislawa Szczygła, corocznie w kościele parafialnym w Łąkcie, odprawiane są Strażackie Zaduszki. Podczas mszy swiętej w intencji zmarłych strażaków i policjantów czytane są imiona i nazwiska zmarłych druhów. W tym roku, w dniu 5 listopada 2011 roku, pod przewodnictwem księży kapelanów: Władysława Kuliga i Stanisława Szczygła, modliło sie około 70 członków OSP. Wypominki, w imieniu naszej jednostki odczytał druh prezes - Zdzisław Waligóra.

Wieczorny różaniec wokół bazyliki.

   Corocznie na początku października odbywa się uroczystość odpustowa w Bazylice św. Mikołaja w Bochni. W tym roku Wielki Odpust Różańcowy przebiegł pod hasłem "Różaniec szkołą komunii z Bogiem". W sobotę, 8 października 2011 r. pielgrzymkę do Bocheńskiego Sanktuarium odbyły służby mundurowe oraz przedstawiciele samorządów. Mundurowi uczestnicy pielgrzymki zebrali się na Placu Fischera, skąd - prowadzeni przez strażacką orkiestrę dętą - przeszli do Bazyliki. Wśród uczestników tegorocznej pielgrzymki było12 druhów z naszej jednostki, którzy wyjechali do Bochni ze swoim pocztem sztandarowym.

Na starcie MDP OSP Żegocina.

    Cztery reprezentacje młodzieżowych drużyn pożarniczych z jednostek OSP w Bytomsku, Łąkcie Górnej, Rozdzielu i Żegocinie rywalizowały 1 października 2011 r. na stadionie "Beskidu" w Żegocinie o Puchar Przechodni i nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie. Nasza drużyna młodzieżowa, prowadzona przez druha Jana Mroza zajęła III miejsce, ulegając kolegom z Łąkty Górnej (I m.) i Bytomska (II m.). W przygotowaniu tej imprezy i jej przeprowadzeniu w znaczący sposób pomogli  druhowie z naszej jednostki, dostarczając sprzętu i wody.

Sesja fotograficzna.

   29 września 2011 roku czwórka strażaków z sekcji bojowej OSP Żegocina wraz z taborem samochodowym uczestniczyła w sesji fotograficznej, w której brały udział także załogi - wraz z samochodami - z pozostałych jednostek Gminy Żegocina. Celem tego nietypowego zjazdu wozów bojowych było przygotowanjie zdjęć do Gminnego Kalendarza Strażackiego na rok 2012. Strażacy i ich załogi fotografowane były przez Tadeusza Olszewskiego w dwóch miejscach: na stadionie oraz parkingu przed Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie. Efekty pracy fotografa mieszkańcy Gminy oglądną w grudniu br. gdy kalendarze dotrą do ich domów.

Akcja ratownicza przy moście w Żegocinie - 25.09.

  Ani sobota 24 września, ani niedziela 25 września 2011 r. nie były dniami spokojnymi dla członków sekcji bojowych naszej jednostki. W sobotę, w godzinach nocnych przyszło im likwidować skutki wycieku oleju samochodowego, który rozlał się na sporym odcinku drogi wojewódzkiej, od miejsca budowy mostu w Żegocinie do Łąkty Górnej. Natomiast w niedzielne przedpołudnie strażacy uczestniczyli w akcji ratowania mężczyzny, który w okolicach mostu przed skrzyżowanie z drogą w kierunku Kamionnej spadł z wysokości około 4 metrów do koryta Potoku Saneckiego. Strażacy pomagali załodze pogotowia w wyciąganiu mężczyzny.

Dekoracja druha S. Skoczylasa.

   24 września 2011 r. reprezentacja jednostki wzięła udział w uroczystych obchodach 50- lecia OSP w Bełdnie, podczas których sąsiedzi zza miedzy otrzymali wóz ratowniczo - gaśniczy marki DAF, a Prezes Zarządu Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni druh Ludwik Węgrzyn odznaczył jednostkę srebrnym medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa". Odznaczenia otrzymali także strażacy, wśród których znaleźli się także członkowie naszej jednostki: Henryk Górka - złoty medal "ZZdP" (nieobecny na uroczystości), Sławomir Skoczylas - brązowy medal "ZZdP" oraz Paweł Kozak, który otrzymał odznakę "Wzorowy Strażak". Gratulujemy !

Powiatowe Zawody Strzeleckie - Pogwizdów.

   10 września 2011 r. reprezentacja MDP oraz seniorów Gminy Żegocina wzięła udział w II. Powiatowych Zawodach Strzeleckich Straży Pożarnych, które zorganizowano na strzelnicy w Pogwizdowie. Bardzo dobrze spisałas ię drużyna MDP (w jej składzie był Paweł Wilk z MDP Żegocina, zdobył 37 pkt - najwięcej w drużynie), która w klasyfikacji drużynowej zajęła II miejsce, uzyskując 106 pkt. Uległa jedynie MDP Gminy Rzezawa (130 pkt.). Nieco gorzej poszło drużynie seniorów, która w grupie dziewięciu reprezentacji zajęła 5. miejsce (120 pkt.). W jej składzie był reprezentant z naszej jednostki - Marcin Waligóra.

I. Gminne Zawody Strzeleckie OSP.

   28 sierpnia 2011 r. ośmiu członków drużyny młodzieżowej oraz czterech druhów z dorosłej OSP wzięło udział w I. Gminnych Zawodach Strzeleckich OSP, zorganizowanych w Kamieniołomie w Żegocinie przez bocheński LOK oraz Zarząd Gminnego Odziału ZOSP RP w Żegocinie. W przygotowanieu i przeprowadzeniu imprezy wzięli udział druhowie: Tadeusz Olszewski, Jan Mróz, Zdzisław Waligóra. Najlepiej spisali się: Paweł Wilk (I miejsce) i Dawid Janiczek (III m.) z drużyny młodzieżowej: spośród dorosłych - Marcin Waligóra, który zajął III miejsce. Ta trójka reprezentować będzie Gminę w zawodach powiatowych.

Członkowie MDP nad morzem.

    W dniach 8 - 22 lipca 2011 r. trzech członków MDP z naszej jednostki: Grzegorz Królikowski, Dawid Janiczek i Dominik Janiczek wzięło udział w letnim obozie szkoleniowo - wypoczynkom dla dowódców MDP, zorganizowanym przez Zarząd Wojewódzki ZOSP RP w Krakowie nad morzem, a dokładniej w miejscowości Rewal. Oprócz zajęć typowo strażackich, było sporo innych atrakcji: plażowanie nad morzem, wycieczki do Kołobrzega, zwiedzanie oceanarium, zabawy integracyjne. Wyjazd młodych druhów dofinansował samorząd gminny, a także zarząd naszej jednostki.  Zdobyli uprawnienia do dowodzenia MDP.

Mercedes został sprzedany.

    26 sierpnia 2003 roku ówczesny kierowca naszej jednostki druh Kazimierz Waligóra przyprowadził z  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni używany  dotychczas przez JRG PSP w Bochni samochód ratownictwa technicznego marki Mercedes LA 911, rok prod. 1983. Przekazującym był Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie. Samochód ten służył zawodowcom z Bochnii trafił tu jako dar od strażaków niemieckich. Pojazd dobrze zastąpił poprzedni pojazd marki Hydromil (został sprzedany) i służył naszym strażakom do 20 lipca 2011 roku, kiedy to został podczas przetargu sprzedany.

Ślubowanie nowego członka OSP Żegocina.

    Podczas zebrania zarządu OSP Żegocina w dniu 13 lipca 2011 r. przyjęto ślubowanie od nowego cżłonka jednostki - 18-letniego Grzegorza Kalemby. Członkowie zarządu referowali o swojej działalności w okresie od poprzedniego zebrania. Druh Tadeusz Olszewski złożył sprawozdanie z przygotowań i przebiegu wyjazdu członków MDP Powiatu Bocheńskiego do Niemiec oraz posiedzenia Zarządu Gminnego ZOSP RP w Żegocinie. Zarząd zajął się takżę ustaleniami w sprawie wysłania cżłonków jednostki na szkolenia oraz podjął kilka uchwał w sprawach finansowych.

Podzięowania dla druha Władysława Zatorskiego.

  Podczas VII Sesji Rady Gminy Żegocina w dniu 11 lipca 2011 r. analizowano m. in. realizację zadań z zakresu ochrony p-poż. na terenie Gminy Żegocina. Informacje w tej sprawie przedstawili: Komendant Gminny Janusz Stańdo, Prezes ZOG ZOSP RP w Żegocinie Leopold Grabowski. Rada bardzo wysoko oceniła działalność strażaków, a jako dobre - choć jeszcze niekompletne - oceniła wyposażenie jednostek. Rada specjalnym dyplomem i kwiatami uhonorowała ustępującego Komendanta Gminnego - członka OSP Żegocina - druha Władysława Zatorskiego.

2011-07-09 - na uroczystości OSP Rajbrot.

    Na zaproszenie druhów z OSP w Rajbrocie świętujących setną rocznicę utworzenia jednostki i 90. rocznicę powstania w tej pobliskiej miejscowości z Gminy Lipnica Murowana strażackiej orkiestry dętej 9 lipca udała się tam delegacja naszej jednostki w sześcioosobowym składzie: Prezes Zdzisław Waligóra, wiceprezes Tadeusz Olszewski, naczelnik Jan Mróz, Honorowy Naczelnik Władysław Zatorski oraz strażacy: Dariusz Wrona i Jan Orzeł. Jednosta wystawiła na tę uroczystość poczet sztandarowy. Uroczystość odbyłą się z udziałem Wiceprezesa Zarządu Małopolskiego Stanisława Sorysa oraz delegacji strażaków z niemieckiego Fritzlar.

Mercedes OSP Żegocina do sprzedaży.

   W dniu 4 lipca 2011 roku ukazało się ogłoszenie Wójta Gminy Żegocina o sprzedaży samochodu ratownictwa technicznego Mercedes (przetarg ustny nieograniczony) używanego przez naszą jednostkę od 2008 roku, kiedy to pojazd ten Gmina Żegocina zakupiła od PSP w Bochni, za zgodą Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie. To samchód wyprodukowany w 198 3 roku. W chwili obecnej jego wartość wyceniono na 10 tys. zł. Dobrze nam służył, ale obecnie Gmina plamuje zakup nowszego pojazdu, na zakup którego także ogłoszono przetarg w dniu 1 lipca, określając w nim parametry pojazdu, m. in. rok produkcji nie wcześniej jak 1993 r.

Nasi młodzieżowcy nad jeziorem Bostal.

   W dniach od 24 czerwca do 2 lipca trzech członków MDP OSP Żegocina: Mikołaj Janiczek, Patryk Ptaszek, Jerzy Wolak oraz 17 młodzieżowców z innych MDP przebywało na zaproszenie jednostki z Ensdorf na obozie niemieckich drużyn młodzieżowych Kraju Saary nad sztucznym jeziorem Bostal. Wyjazd stał się możliwy dzięki dofinansowaniu przez Polsko - Niemiecką Wymianę Młodzieży, działającą przy ZG ZOSP RP w Warszawie. Gościnni druhowie z Niemiec przygotowali dla polskiej grupy, której kierownikiem był druh Tadeusz Stary z OSP w Łąkcie Górnej, a jedną z wychowawczyń druhna Katarzyna Kaszuba z OSP w Bytomsku, wiele atrakcji.

Podpisywanie dokumentów związanych z wyjazdem. jan Mróz, Paweł Bilski, Tadeusz Olszewski.

   Po wycofaniu się Zarządu Małopolskiego Oddziału ZOSP RP w Krakowie nasza jednostka podjęłą się przygotowania, przy współpracy z KP PSP w Bochni i Zarządem Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni, wyjazdu 20 - osobowej grupy członków MDP z terenu powiatu (w tym 3 z naszej OSP) na zaproszenie jednostki z Ensdorf koło Saarlouis, na letni obóz nad jeziorem Bostal (24.06 - 01.07.2011). Szczególnie zanngażowani w to przygotowanie wyjazdu byli druhowie: Jerzy Błoniarz, Tadeusz Olszewski, Jan Mróz i skarbnik Paweł Bilski. Wyjazd okazał się bardzo udany.

Procesja Bożego Ciała.

  Zgodnie z wieloletnią tradycją strażacy z naszej jednostki włączyli się czynnie w Święto Bożego Ciała, obchodzoną w tym roku 23 czerwca. Wraz z druhami z OSP Bytomsko, OSP Bełdno (obie te wioski wraz z Żegocina należą do Parafii w Żegocinie) utworzyli honorową asystę i nieśli także baldachim podczas procesji odbytej chodnikami i drogą w centrum Żegociny do czterech ołtarzy postawionych przez Parafian z Bełdna, Bytomska, Rozdziela i Żegociny. Podziękował im za to główny celebrans uroczystości - ks. Leszek Dudfziak. Uroczystości odbyły się przy bardzo dobrych warunkach atmosferycznych.

 Członkowie zarządu OSP Żegocina podczas podpisywania dokumentów.

  22 czerwca obbyłą się ostatnia narada organizatorów inauguracyjnej wymiany członków młodziezowych drużyn pożarniczych powiatu bocheńskiego oraz niemieckiego powiatu Saarlouis. W organizację wyjazdu w dniu 24 czerwca 2011 roku właczyło się bardzo mocno kilku druhów naszej jednostki: Jerzy Błoniarz, Tadeusz Olszewski, Paweł Bilski i Jan Mróz. Nasza jednostka złożyła wniosek o dofinansowanie tego wyjazdu przez Fundację Polsko - Niemieckiej Wymiany Młodzieży i zajęła się wszystkimi sprawami organizacyjnymi. Działania wspierał Komendant Powiatowy PSP w Bochni bryg. Krzysztof Kokoszka.

Narada w Chodenicach.

  13 czerwca w remizie OSP Chodenice miała miejsce narada, którą zwołał bryg. Krzysztof Kokoszka - Komendant Powiatowy PSP w Bochni. Uuczestniczyli w niej naczelnicy OSP, komendanci gminni oraz pracownicy urzędów gmin i miast  prowadzący sprawy ochrony ppoż. OSP Żegocina reprezentował Naczelnik - Druh Jan Mróz. Tematem narady były zagadnienia związane z udziałem jednostek OSP w działaniach ratowniczych. Poruszano także sprawy szkolenia strażaków (z dniem 31.12.2011 r. traca ważność uprawnienia nabyte w poprzednich cyklach szkoleniowych). Poruszono także sprawę podpaleń z udziałem strażaków z Rzezawy.

Strażacka uroczystość w Ludźmierzu.

   05 czerwca czterech członków naszej jednostki: Zdzisław Waligóra, Tadeusz Olszewski, Jan Mróz i Jan Orzeł wraz ze sztandarem jednostki i druhami z OSP Łąkta Górna oraz księdzem kapelanem Stanisławem Szczygłem uczestniczyło w wojewódzkich obchodach 90-lecia powstania ZOSP RP, które zostały zorganizowane w Ludźmierzu. Uroczystość połączono z VII. Pielgrzymką Samochodową Strażaków i I. Pielgrzymką Motocyklową Strażaków. Mszę świętą, z udziałem ponad 200 pocztów sztandarowych, w asyście księży kapelanów, odprawił Ks. Bp. Jan Szkodoń. On też wygłosił homilię.

Dekoracja druha Zdzisława Waligóry.

   28 maja w sali widowiskowej CKSiT w Żegocinie miał miejsce Zjazd Gminnego Oddziału ZOSP RP w Żegocinie. Naszą jednostkę reprezentowali delegaci: Władysław Zatorski, Jerzy Błoniarz, Zdzisław Waligóra, Jan Mróz, Tadeusz Olszewski. Podczas uroczystości druh Zdzisław Waligóra został odznaczony Brązową Odznaką " Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej", przyznaną przez MSWiA. W skład Zarządu Gminnego Oddziału na kolejną kadencję wybrano m. in. Jerzego Błoniarza (wiceprezes) i Tadeusza Olszewskiego (sekretarz). Zdzisław Waligóra szedł natomiast w skład Gminnej Komisji Rewizyjnej.

Posiedzenie Zarządu OSP Żegocina.

   26 maja po raz kolejny obradował Zarząd OSP w Żegocinie. Podjęto decyzję o udziale w rocznicowych uroczystościach w Ludźmierzu, do którego pojedzie delegacja jednostki wraz z pocztem sztandarowym. Kolejna decyzja dotyczy wsparcia finansowego dla wyjeźdżających na letni obóz szkoleniowo - wypoczynkowy w Rewalu członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Na ten cel przeznaczono kwotę 400 złotych. Zebrani wysłuchali także informacji druha Tadeusza Olszewskiego o ustaleniach podjęych na posiedzenie Zarządu Gminnego Oddziału ZOSP RP w Żegocinie, a dotyczących m. in. Zjazdu Gminnego Oddziału ZOSP RP w Żegocinie.

Uroczystość w OSP Bytomsko.

   22 maja członkowie Zarządu OSP Żegocina: Prezes Zdzisław Waligóra, naczelnik Jan Mróz i członek zarządu Sławomir Skoczylas uczestniczyli w ceremonii przekazania samochodu pożarniczego Star 244 jednstce OSP w Bytomsku. Beczkowóz ten wczesniej służył naszej jednistce i spisywał się dobrze. Aktu przekazania dokonał Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz. Dokumenty oraz klucze do pojazdu odebrał z jego rąk Naczelnik OSP Bytomsko - druh Zenon Gąsiorek. Dowódcą uroczystości był Komendant Gminny ZOSP RP w Żegocinie Władysław Zatorski. Uczestniczyła także drużyna młodzieżowa OSP Bytomsko.

Obchody Dnia Strażaka.

    04 maja, nasz poczet sztandarowy, delegacja strażaków oraz 10 - osobowa drużyna młodzieżowa uczestniczyli w Gminnych Obchodach Dnia Strażaka. Po wieczornej mszy świętej w intencji strażaków miała miejsce ceremonia złożenia kwiatów pod Figurą Św. Floriana - Patrona Strażaków. W drugiej części uroczystego apelu miało miejsce ślubowanie i pasowanie nowych członków MDP z OSP w Rozdzielu i Łąkcie Górnej. Prezes Zarządu Gminnego Oddziału  Związku druh Leopold Grabowski wręczył członkom MDP o dłuższym stażu Brązowe Odznaki MDP, które otrzymało m. in. 10 członków MDP OSP Żegocina.

Przyjęcie nowego członka.

   28 kwietnia , po raz kolejny, obradował Zarząd OSP w Żegocinie. W świetlicy remizy odbyło się także ślubowanie i przyjęcie nowego członka naszej jednostki - druha S. Janiczka. Członkowie Zarządu złożyli informacje o swojej działaności w okresie od ostatniego posiedzenia (m. in. o przeprowadzeniu akcji ratowniczej w Żegocinie i Rozdzielu, o Drodze Krzyżowej i warcie przy Grobie Pańskim w kościele) Zarząd debatowął także nad sprawami bieżącymi, m. in. nad kontynuacją inwentaryzacji sprzętu i przygotowaniami do udziału w obchodach Dnia Strażaka. Podjęto także decyzję o zleceniu oprawienia dyplomów i powieszeniu ich w strażackiej świetlicy.

Spotkanie z przedszkolakami z Żegociny.

   28 kwietnia druhowie Zdzisław Waligóra i Paweł Bilski przeprowadzili w Publicznym Przedszkolu w Żegocinie pogadankę na temat zasad bezpieczeństwa pożarowego i pracy strażaków, zasad zachowania się w przypadku zauważenia pożaru, a także zademonstrowali samochód strażacki i jego wyposażenie. Dzieciom bardzo przypadła do gustu możliwość polania wodą ze strażackiej prądownicy oraz zobaczenia strażackiego wozu od środka. Dzieci złożyły strażakom życzenia z okazji Dnia Strażaka i wręczyły im własnoręcznie wykonane upominki. Dla dzieci był to dzień pełen wrażeń.

Strażacy prowadzący Drogę Krzyżową.

  22 kwietnia - zgodnie z tradycją żegocińskiej parafii - wyznaczeni strażacy z naszej jednostki: Zdzisław Waligóra (lektor) oraz Jan Mróz, Radosław Waligóra i Sławomir Skoczylas - poprowadzili w kościele Drogę Krzyżową. Tradycyjnie też strażacy wystawili Honorową Wartę przy Pańskim Grobie, którą pełnili wspólnie z druhami z OSP w Bełdnie i OSP w Bytomsku. Rozprowadzającym pary wartowników naszej jednostki był druh Jan Mróz. W warcie uczestniczyło 16 druhów, ubranych w ozdobne hełmy i trzymających halabardy, przechowywane na codzień  w naszej strażackiej świetlicy.

Strażacy oddają hołd pomordowanym.

   15 kwietnia, przy Pomniku Ofiar II Wojny Światowej w Żegocinie, o godzinie 12 rozpoczęła się patriotyczna uroczystość oddania hołdu Ofiarom Zbrodni Katyńskiej z 1940 roku oraz Ofiarom Katastrofy Lotniczej w Smoleńsku z dnia 10 kwietnia 2010 roku. Wśród uczestników tej uroczystości byli także strażacy, którzy wystawili poczet sztandarowy, a ich delegacja w składzie: Janusz Stańdo (Sekretarz Zarządu Gminnego Oddziału ZOSP RP w Żegocinie) i Jan Mróz - Naczelnik OSP Żegocina złożyła przy pomniku wiązankę kwiatów. W uroczystości uczestniczyli także uczniowie, nauczyciele, delegacje zakładów pracy i samorządu gminnego.

Posiedzenie zarządu- 13,04.2011

    13 kwietnia, w świetlicy remizy, odbyło się kolejne posiedzenie zarządu OSP Żegocina. Członkowie Zarządu złożyli informacje o swojej pracy w okresie od ostatniego zebrania. Podjęto uchwały w sprawie wydatkowania pieniędzy na remont nawierzchni przed remizą, zapłaty za meble zamontowane w remizie (szafki, półki). Skierowano na szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy trzech druhów i podjęto uchwałę o opłaceniu kosztów tego szkolenia. Kolejne ustalenia dotyczyły uczestnictwa w uroczystościach Wielkiego Tygodnia (droga krzyżowa, warta przy Grobie Pańskim) oraz obchodach Dnia Strażaka.

Przedstawiciele KG PSP w świetlicy OSP Żegocina.

   1 kwietnia, w godzinach popołudniowych przebywali w Żegocinie i Łąkcie Górnej przedstawiciele Komendy Głównej PSP w Warszawie: nadbrygadier Marek Kowalski - Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i mł. bryg. Tomasz Kołodziejczyk - Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej KG PSP w Warszawie. Obaj panowie wstąpili do Żegociny po drodze z Rzeszowa i przybyli tu na zaproszenie Wójta Gminy Jerzego Błoniarza. Zapoznali się z działalnością i wyposażeniem należących do KSRG jednostek OSP w Żegocinie i Łąkcie Górnej. Po naszej remizie oprowadzali ich druhowie: Tadeusz Olszewski i Jan Mróz.

Pismo z Zarządu Głównego.

    29 marca z Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie przyszło pismo informujące, że w związku z udziałem drużyny MDP w konkursie "Najlepsi z Najlepszych" Dział Programowy ZOG ZOSP zamierza wystąpić do Prezydium ZG o przyznanie dla drużyny MDP dofinansowania w wysokości 1 tys. zł. Druhowie: Jan Mróz, Tadeusz Olszewski  przy współpracy z p. Barbarą Łękawa z UG w Żegocinie zajęli się przygotowaniem odpowiedniego wniosku, który jeszcze w tym samym dniu został wysłany do zaopiniowania przez Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego w Bochni. Mamy nadzieję na uzyskanie tak bardzo potrzebnej dotacji.

Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego.

    Druhowie: Tadeusz Olszewski (wiceprezes), Jan Mróz (naczelnik) reprezentowali OSP Żegocina na posiedzeniu Zarządu Gminnego Oddziału ZOSP RP w Żegocinie, które odbyło się 28 marca 2011 roku w sali narad Urzędu Gminy w Żegocinie. Poświęcone było m. in. podsumowaniu kampanii sprawozdawczo - wyborczej w jednostkach OSP na terenie Gminy Żegocina. Zarząd podjął uchwałę w sprawie terminu Zjazdu Gminnego (28 maja 2011 roku, godz. 17.00). Omówiono sprawy związane z przekazaniem samochodu dla OSP Bytomsko, obchodami Święta Strażaka, ślubowaniem nowych członków drużyn młodzieżowych.

Porządki w remizie.

    Wiosenne porządki w remizie. Przez wiele godzin strażacy, głównie członkowie zarządu, wykonywali prace porządkowe w swojej remizie. Trwa opisywanie posiadanego sprzętu zgodnie z zapisami w księgach inwentarzowych. 23 marca 2011 roku rozpoczęło się ustawianie nowych szafek na wyposażenie osobiste strażaków. Zrobiona została nowa gablota do przechowywania sztandaru. Zamocowana została także półka na puchary i stojak na halabardy. Oddano do czyszczenia dobre, ale pobrudzone mundury galowe, które wyglądają teraz jak nowe i wkrótce trafią do tych członków jednostki, którzy nie mają  jeszcze swoich mundurów.

Zebranie Zarządu.

    3 marca  - Zebranie zarządu jednostki. Postanowiono m. in. zgłosić MDP OSP Żegocina do ogólnopolskiego konkursu na najlepszą drużynę młodzieżową pt. "Najlepsi z Najlepszych". Przygotowaniem materiałów oraz wypełnieniem druków zgłoszenia do Konkursu zajął się druh Tadeusz Olszewski. Do Zarządu Głónego w Warszawie przesłano m. in. kopię kroniki MDP za 2010 rok, płytę dvd ze zdjęciami i filmami obrazującymi działalność drużyny i jej opiekuna - druha Jana Mroza. Po zebraniu wykonano pierwsze prace inwentaryzacyjno - porządkowe w remizie, oznakowano część sprzętu.

Kulig MDP.

    Dzięki pomocy Naczelnika OSP Bełdno - druha Józefa Grabiarza oraz opiekunom drużyn, 25 członków MDP z OSP w Bytomsku, Łąkcie Górnej, Rozdzielu i Żegocinie przejechało 25 lutego tradycyjnym kuligiem saniami i saneczkami na trasie Bełdno - Kierlikówka - Bełdno. Ciągneły je dwie pary koni należących do panów: Józefa Grabiarza z Beldna i Stefana Jaskułowskiego z Rdzawy. Półtoragodzinna, popołudniowa wyprawa odbyła się w bardzo dobrych warunkach śniegowych i przy lekkim tylko mrozie. Głównym organizatorem kuligu był druh Tadeusz Olszewski. Dowozem i opieką nad członkami MDP Żegocina zajął się druh Jan Mróz.

Montaż urządzeń alarmowych.

   Kilkukrotne włamania do remizy i dokonane kradzieże, powodujące ubytki w posiadanym sprzęcie i tym samym powodujące obniżenie sprawności bojowej   jednostki sprawiły, że nowy zarząd pod kierownictwem Zdzisława Waligóry podjął starania o zamontowanie w obiekcie nowoczesnych urządzeń alarmowych.
    Po zorientowaniu się w ofertach i proponowanych cenach inwestycji zarząd zlecił montaż instalacji alarmowej rozdzielskiej firmie Stanisława Wolaka. W dniu 23 lutego 2011 roku zamontowano w remizie nowoczesną instalację alarmową.

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze OSP Żegocina.

   W dniu 6 lutego 2011 roku strażacy z OSP w Żegocinie obradowali na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym. Podczas zebrania miała miejsce uroczystość zaprzysiężenia dwóch nowych członków jednostki - wychowanków z drużyny młodzieżowej - Grzegorza Rutkowskiego i Marcina Waligóry. Wybrano na 5 - letnią kadencje nowy zarząd, któremu przewodzić będzie druh Zdzisław Waligóra oraz komisję rewizyjną, a także delegatów na zjazd gminny. Przyjęto plan pracy na 2011 rok oraz plan finansowy. 3 druhom: Władysławowi Zatorskiemu, Józefowi Pączkowi i Franciszkowi Górce nadano tytuły strażaków honorowych.

MDP Gminy Żegocina w PSP Bochnia.

    Kolejne ciekawe zajęcia zorganizowali 2 lutego dla swoich podopiecznych opiekunowie drużyn młodzieżowych. Dzięki staraniom opiekunki MDP OSP Bytomsko - druhny Katarzyny Kaszuba i wsparciu ze strony Wójta Gminy w Żegocinie Jerzego Błoniarza, który bezpłatnie udostępnił autobus szkolny 37 członków MDP wyjechało do Bochni. 12 - osobową ekipą MDP z OSP w Żegocinie opiekował się druh Tadeusz Olszewski. Uczniowie poznali siedzibę PSP w Bochni, wyposażenie jej JRG, a w drugiej części wycieczki uczyli się strzelać z broni pneumatycznej na strzelnicy TKKF "Promień" Bochnia.

MDP Żegocina w Turnieju Rekreacyjnym w Łapanowie.

   W dniu 29 stycznia 2011 roku w sali gimnastycznej PSP w Łapanowie rozegrany został IV Powiatowy Turniej Rekreacyjny MDP. Wśród jego wieli uczestników była także osłabiona chorobami reprezentacja MDP OSP Żegocina, którą opiekowali się druh Jan Mróz i Grzegorz Rutkowski. Drużyna startowała w turnieju halowej piłki nożnej (wygrała tylko jeden mecz - z MDP Bytomsko) i odpadła z turnieju. W strażackim torze przeszkód zajęła dosyć pechowo V. miejsce (czas biegu - 55,32 s, punktów karnych - 10, łączny wynik - 1.15,32) na 12 startujących drużyn. Do trzeciego miejsca zabrakło 1 sekundy.

powrót

© Ochotnicza Straż Pożarna w Żegocinie - All rights reserved.