Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 29.01.2012 r.

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE - 29.01.2012

  Zebranie sprawozdawcze OSP Żegocina odbyło się 29 stycznia 2012 roku w odmalowanej niedawno przez samych strażaków świetlicy remizy. Przybyło na nie 67 % wszystkich członków najstarszej w gminie i należącej do KSRG jednostki.  Nie zawiedli zaproszeni goście: Komendant Powiatowy PSP w Bochni Krzysztof Kokoszka, Komendant Gminny ZOSP RP w Żegocinie Janusz Stańdo, Kapelan Strażaków Gminy Żegocina -  ks. Stanisław Szczygieł. Za stół prezydialny poproszono także Wójta Gminy Żegocina (jest członkiem OSP Żegocina i sprawuje funkcję Przewodniczącego Wojewódzkiego Sądu Honorowego ZOSP RP w Krakowie) oraz Honorowego Komendanta ZOSP RP w Żegocinie - druha Władysława Zatorskiego.
   Wszystkich przybyłych, w tym 10 członków MDP OSP Żegocina, powitał Prezes Zarządu OSP Żegocina - druh Zdzisław Waligóra. Potem przeprowadził wybór Przewodniczącego Zebrania. Został nim druh Tadeusz Olszewski, który poprowadził dalszą część zebrania. Znaczna jego część stanowiły sprawozdania. Pierwsze - z działalności jednostki - przedstawił Prezes Zarządu OSP Żegocina - druh Zdzisław Waligóra, drugie - Naczelnik Jan Mróz, trzecie Angelika Zakrzewska (sekretarz w Radzie Drużyny), czwarte - skarbnik Paweł Bilski, piąte - Stanisław Waligóra (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej).
    Po tej obszernej dawce informacji rozpoczęła się dyskusja, w której głos zabierali najpierw goście. Dziękowali za współpracę, wyrażali słowa uznania - zwłaszcza dla działalności drużyny młodzieżowej, składali życzenia. Natomiast strażacy z OSP w Żegocinie wypowiadali się w sprawie pracy kierowców i odbywania szkoleń.
   Po dyskusji członkowie OSP Żegocina udzielili Zarządowi absolutorium, przyjęli sprawozdania, uchwalili plan pracy i plan finansowy na 2012 rok.

Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 29.01.2012 r. Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 29.01.2012 r.
Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 29.01.2012 r. Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 29.01.2012 r.
Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 29.01.2012 r. Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 29.01.2012 r.
Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 29.01.2012 r. Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 29.01.2012 r.
Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 29.01.2012 r. Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 29.01.2012 r.
Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 29.01.2012 r. Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 29.01.2012 r.
Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 29.01.2012 r. Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 29.01.2012 r.
Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 29.01.2012 r. Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 29.01.2012 r.

Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 29.01.2012 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU >>>

SPRAWOZDANIE NACZELNIKA >>>

SPRAWOZDANIE MDP >>>

powrót

© Ochotnicza Straż Pożarna w Żegocinie - All rights reserved.