BOGU NA CHWAŁĘ - LUDZIOM NA POŻYTEK

OSP ŻEGOCINA - AKTUALNOŚCI 2013

Kalendarze na 2014 r.

  Tradycyjnie już w ostatniej dekadzie grudnia strażacy z wszystkich jednostek Gminy Żegocina odwiedzają wszystkie domostwa, a także zakłady pracy i instytucje w każdej z miejscowości składając świąteczne i noworoczne życzenia oraz wręczając specjalnie wydane kalendarze na kolejny rok. Podobnie jak w latach poprzednich przygotowaniem kalendarza zajął się druh Tadeusz Olszewski, on też wykonał wszystkie zdjęcia do tegorocznej edycji tego kalendarza. Wydrukiem kalendarza zajęła się bocheńska drukarnia "Profit". Wydanie kalendarza wsparli też sponsorzy, m. in. Krakowski Bank Spółdzielczy.

Turniej Rekreacyjny MDP 2013.

  W dniu 7 grudnia 2013 roku, w sali gimnastycznej PSP w Żegocinie rozegrany został IV. Gminny Turniej Rekreacyjny MDP, połączony tym razem z Turniejem Sprawnościowym, dofinansowanym z Funduszu Prewencyjnego PZU. Rywalizowały reprezentacje wszystkich drużyny młodzieżowych z terenu gminy. Naszą jednostkę reprezentowała drużyna pod dowództwem Justyny Janiczek, uzupełniona przez uczniów z Bytomska (choroba części naszej drużyny), a prowadzona przez Panią Ewelinę Mrugałę oraz druha Jana Mroza. Wygrała jedną z konkurencji (rzut woreczkiem do celu), ale zajęła IV miejsce w całym turnieju.

Strażacy w żegocińskim przedszkolu.

  5 grudnia 2013 roku Przedszkole Publiczne w Żegocinie odwiedził Święty Mikołaj. Ze względu na brak śniegu Mikołaj musiał skorzystać z pomocy naszych strażaków. Druhowie Jan Mróz i Radosław Waligóra dowieźli go do przedszkola prawdziwym wozem strażackim na sygnale. Dzieci usłyszały go już z daleka, były zachwycone, gromkimi brawami i okrzykami przywitały tego niecodziennego gościa, na którego czekały cały rok. Przygotowały też prezent i nauczyły się specjalnie dla niego piosenek i wierszy . Nie zabrakło także wspólnych tańców i zabaw z Mikołajem i jego dzielnymi pomocnikami.

Ćwiczenia strażackie w Żegocinie.

  Po pięciu latach przerwy zostały wznowione gminne ćwiczenia taktyczno - bojowe OSP. Odbyły się 18 listopada 2013 roku. Część pierwsza - sprawdzenie sprzętu i odprawa - odbyły się w Łąkcie Górnej. Zasadnicza część, czyli ćwiczenie praktyczne, z udziałem wszystkich jednostek OSP z gminy Żegocina oraz jednej sekcji z PSP w Bochni, odbyła się na placu GS. Wg założeń scenariusza gaszono pożar wewnątrz Centrum Handlowego "Jedynka". Po zakończeniu ćwiczeń odbyło się ich podsumowanie, którego dokonał rozjemca - mł. bryg. Piotr Gadowski z PSP w Bochni. W ćwiczeniu wzięło udział 7 druhów - członków JOT naszej jednostki.

Obchody 95.rocznicy odzyskania niepodległości.

  Narodowe Święto Niepodległości, przypadające na dzień 11 listopada każdego roku, czyli kolejne rocznice zakończenia I wojny światowej obchodzone jest także w Gminie Żegocina. W wieczornej mszy świętej, odprawionej w kościele parafialnym wzięły udział poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu parafii tj. z Bełdna, Bytomska, Rozdziela i Żegociny. Po zakońćzeniu nabożeństwa poczty sztandarowe szkół i jednostek OSP wraz z częścią uczestników nabożeństwa przemaszerowały na cmentarz wojenny nr 301 w Żegocinie i tam odbyła się krótka ceremonia złożenia kwatów pod centralnym pomnikiem tego cmentarza.

Strażackie Zaduszki 2013.

  Pamięć o zmarłych jest jednym z obowiązków żywych. Wiedzą o tym druhowie strażacy, którzy z inicjatywy swojego kapelana - ks. Stanisława Szczygła od 2004 roku gromadzą się w łąkieckim kościele, by tam uczestniczyć w Strażackich Zaduszkach. W tym roku jubileuszowe - 10. Strażackie Zaduszki odbyły się w sobotę 9 listopada 2013 r. Nabożeństwo   w koncelebrze sprawowali: ks. prałat Grzegorz Szewczyk - Proboszcz Parafii Świętego Floriana w Krakowie oraz ks. Stanisław Szczygieł. Wypominki zmarłych członków naszej jednostki odczytał druh Jan Mróz. Na liście znanych, zmarłych druhów z OSP Żegocina było 28 osób.

Ćwiczenia w Grobli.

   W dniu 25 października 2013 r. na terenie Kopalni Ropy Naftowej "Grobla" w Zielonej (gmina Drwinia)   zorganizowane zostały przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bochni Powiatowe Ćwiczenia Strażackie. W ćwiczeniach uczestniczyło ponad 100 strażaków PSP i OSP, 20 pojazdów pożarniczych - 7 pojazdów z Państwowej Straży Pożarnej w Bochni oraz 13 jednostek OSP. Działania jednostek OSP (12 z KSRG oraz OSP Świniary - razem 13 wozów i 72 strażaków) polegały głównie na poborze wody z rzeki Wisły oraz dowożeniu wody do miejsca akcji. Z naszej OSP w ćwiczeniach wzięła udział załoga wozu GBA 1,6/16.

Różaniec Papieski w Łąkcie Górnej.

   Na zaproszenie Księdza Kapelana Strażaków Gminy Żegocina poczet sztandarowy naszej jednostki wziął udział w I. Procesji Różańcowej, zorganizowanej 21 października 2013 roku w Łąkcie Górnej. Wraz z pocztami pozostałych jednostek z naszej gminy oraz OSP Łąkta Dolna, a także pocztem Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej i licznymi parafianami pielgrzymowano z kościoła parafialnego w Łąkcie do Pomnika Jana Pawła II znajdujacego się na dziedzińcu szkolnym. W czasie pielgrzymowania pod przewodnictwem nauczycieli i siostry zakonnej Barbabry odmawiano różaniec. Pod pomnikiem delegacja strażaków złożyła znicze.

 Pielgrzymka do Łagiewnik.

   20 października 2013 roku miała miejsce XII. Pielgrzymka Strażaków do Sanktuarium w Łągiewnikach, ale po raz pierwszy było to Sanktuarium Błog. Jana Pawła II. Strażacy uczcili też 50-lecie Kapłaństwa J.E. Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza Metropolity Krakowskiego.   Mszy świętej w intencji strażaków przewodniczył Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz, a w asyście uczestniczył Kapelan Strażaków Gminy Żegocina - Ks. Stanisław Szczygieł. OSP Żegocina reprezentował w pielgrzymce poczet sztandarowy OSP w Żegocinie (Jan Mróz, Sylwester Janiczek, Dariusz Wrona) oraz druhowie: Jerzy Błoniarz i Tadeusz Olszewski.

Akcja Kalendarz.

   Od 2005 roku drukowany jest Kalendarz Strażacki Gminy Żegocina. Od samego początku redaguje go druh Tadeusz Olszewski, on też wykonuje większość zamieszczanych w kalendarzu zdjęć. Przez kilka pierwszych lat na stronie głównej prezentowana była Figura Świętego Floriana z Żegociny. Od trzech lat prezentowany jest tabor gminnych straży pożarnych. Raz na 2-3 lata robione są zdjęcia tego taboru, który ciągle ulega zmianom. W tym roku, na potrzeby kalendarza, druh Olszewski wykonał na Placu GS fotografie strażackich samochodów i strażaków w dniu 13 października. Efekty będzie można zobaczyć w klaendarzu na 2014 rok.

Strażacy w bocheńskiej Bazylice.

   Wśród uczestników tegorocznej pielgrzymki odpustowej do Bochni w dniu 12 października 2013 roku była także grupa strażaków z OSPŻegocina. Pielgrzymka rozpoczęła się zbiórką pododdziałów na Placu Fischera, z którego poczty sztandarowe (w tym nasz) i strażacki pododdział wraz z prowadzącą go Parafialno - Gminną Orkiestrą Dęta z Sobolowa, przemaszerowały do Bocheńskiej Bazyliki. O godzinie 17 rozpoczęła się odprawiona pod przewodnictwem ks. dr Kazimierza Fąfary (rodaka z Bytomska) - kapelana policjantów, uroczysta msza święta, a po niej różańcowa procesja wokół świątyni.

Kontrola w OSP.

    W dniu 27 września 2013 roku, około godziny 10 rano rozległ się dźwięk syren strażackich. Okazało się, że to nie wyjazd na akcję, ale inspekcja jednostki, dokonywana przez zespół inspekcyjny z Komendy Powiatowej PSP w Bochni, działajacy w składzie: mł.bryg. Piotr Gadowski i st. sekc. Łukasz Klecki. Obecny był także Komendant Gminny Janusz Stańdo i Wiceprezes Zarządu OSP Żegocina druh Tadeusz Olszewski. Na alarm stawiło się 6 druhów i wyjechali z remizy po 6 minutach. W protokole pokontrolnym inspekcja przyznała OSP Żegocina ocene dobrą (37 pkt. na 50), ale wskazała jednocześnie 6 braków - uwag do zrealizowania.

Na zawodach strzeleckich w Bochni.

   21 września 2013 roku na strzelnicy sportowej LOK w Pogwizdowie rozegrane zostały IV.Powiatowe Zawody Strzeleckie OSP, z gościnnym udziałem drużyny PSP w Bochni. Uczestniczyły w nich 3-osobowe reprezentacje dorosłych i MDP wszystkich gmin powiatu bocheńskiego, a także prezesi i naczelnicy OSP. W skłądzie reprezentacji gminy Żegocina uczestniczyło dwoje członków naszej jednostki: druhna Angelika Zakrzewska w MDP (drużyna zajęła 4. miejsce) oraz druh Jan Mróz w reprezentacji seniorów, która zajeła II miejce (118 pkt.), ustępując jedynie drużynie gminy Rzezawa (124 pkt.).

Druh Tadeusz Olszewski.

   W dniu 12 września 2013 roku Wiceprezes Zarządu OSP w Żegocinie druh Tadeusz Olszewski spotkał się podczas zebrań wychowawców z rodzicami uczniów klasy czwartej i piątej Publicznej Szkoły Podstawowej w Żegocinie. W krótkiej pogadance opowiedział o młodzieżowych drużynach pożarniczych i zachęcał rodziców do skierowania dzieci do udziału w pracach MDP OSP w Żegocinie. Wyjaśnił także zasady zapisywania dzieci do tych drużyn oraz opowiedział o formach pracy z młodzieżą. Wskazał na korzyści, jakie wynikają dla dzieci, rodziców i środowiska z przynależności do ochotniczej straży pożarnej.

Sędziowie na zawodach w Sobolowie.

   Dwukrotnie w tym roku druhowie z wszystkich jednostek OSP z terenu naszej gminy, oczywiście z udziałem druhów z naszej jednostki pracowali społecznie przy sędziowaniu gminnych zawodów sportowo - pożarniczych u sąsiadów. Po raz pierwszy było to 21 lipca 2013 roku, gdy na stadionie w Rdzawie rozegrane zostały Zawody Sportowo - Pożarnicze Gminy Trzciana. Po raz drugi druhowie od nas sędziowali na Zawodach Sportowo - Pożarniczych Gminy Łapanów, rozegranych 8 września 2013 r. na stadionie w Sobolowie. Naszą OSP w komisjach sędziowskich reprezentowali: Grzegorz Kalemba, Dariusz Wrona i Jan Mróz.

OSP na 720. Urodzinach Żegociny.

   Przez cały czas trwania tradycyjnej imprezy  - "Urodzin Żegociny", zorganizowanych w dniu 18 sierpnia 2013 roku kilku strażaków z naszej jednostki (Sylwester Janiczek, Dariusz Wrona, Jan Mróz, Grzegorz Kalemba) pełniło służbę porządkową oraz zabezpieczło imprezę w zakresie udzielania pierwszej pomocy. OSP pomogła także organizatorom w zakresie prac dodatkowych, w tym napełnieniu wodą urządzeń na placu zabaw dla dzieci. Strażacy pilnowali także, aby nikt w okolicy sceny nie przeszkadzał w występach artystów. To całkowicie bezpłatna praca strażaków służąca zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom imprez.

Pokaz na zawodach rowerowych.

    Strażacy z naszej jednostki: Zdzisław Waligóra, Jan Mróz, Grzegorz Kalemba włączyli się w przygotowanie i przeprowadzenie Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, zorganizowanego 17 sierpnia 2013 roku jako impreza towarzysząca "720. Urodzinom Żegociny". Staraniem druhów, z PSP w Bytomsku przywieziono sprzęt (rowerowy tor przeszkód), ustawiono go na placu, a potem odwieziono z powrotem. Strażacy urządzili także krótki pokaz z użyciem samochodu bojowego DAF, a druh Grzegorz Kalemba uczestniczył także w sędziowaniu zawodów.

Nabozeństwo Fatimskie w Rozdzielu.

   Już po raz drugi delgacja strażaków naszej jednostki wzieła udział w Nabożeństwie Fatimskim i procesji różańcowej, zorganizowanej tym razem 13 sierpnia 2013 roku w Rozdzielu. Druhowie wspólnie z kolegami z OSP w Rozdzielu uczestniczyli najpierw w uroczystej mszy świętej, odprawionej pod przewodnictwem Ojca Stanisława Pławeckiego (rodaka z Rozdziela), a potem szli w procesji z kościoła do Kaplicy pod Lipami. Druhowie Jan Mróz i Zdziswław Waligóra, wspólnie z druhami z Rozdziela nieśli fenetron w Figurką Matki Bożej Fatimskiej podczas ostatniej dziesiątki różańca, wnosząc go do Kaplicy.

W akcji po nawałnicy.

  7 sierpnia 2013 roku, nad Żegociną rozszalała się nawałnica, która trwała krótko, bo około 15 minut, ale poczynioła sporo zniszczeń. Z nieba lunęła ściana deszczu, a silny wiatr łamał sporej grubości drzewa jak zapałki, niektóre przewracał i te zatarasowały drogi. Od razu do akcji wkroczyli strażacy z JRG PSP w Bochni i OSP w Żegocinie. Ich praca polegała głównie na usuwaniu drzew leżących na drogach i nisko wygiętych nad nimi. Ogramna ilość opadu spowodowała, że droga główna przez Żegocinę zamieniła się w rwącą rzekę, przez którą przebijały się samochody. Prace porządkowe trwały kilka godzin.

Drużyna OSP w Żegocinie - zwycięzca turnieju.

   4 sierpnia 2013 roku, na sztucznym przyszkolnym boisku w Rozdzielu rozegrany został II. Gminny Turniej Piłki Nożnej OSP, w którym wystartowały reprezentacje wszystkich OSP z terenu gminy Żegocina. Nasza reprezentacja, po porażce w pierwszym meczu z OSP w Łąkcie Górnej (1 : 4) z każdym meczem grała lepiej i potem odniosła już tylko same zwycięstwa: nad OSP Rozdziele 6 : 1, OSP Bytomsko 2 : 1, OSP Bełdno 3: 1. Te wyniki dały naszej drużynie zwycięstwo w turnieju. Najlepszym bramkarzem został Patryk Ptaszek, a królem strzelców Tomasz Wrona - obaj z naszej drużyny. Relacja w serwisie www.zegocina.pl.

Vanessa Zakrzewska po powrocie z obozu.

   W dniach 1-14. lipca 2013 roku na letnim obozie szkoleniowo-wypoczynkowym MDP w Jarosławcu nad Morzem Bałtyckim (województwo zachodnio-pomorskie) przebywała druhna Vanessa Zakrzewska z młodzieżowej drużyny pożarniczej naszej jednostki. Została tam wybrana na dowódcę grupy jasno-niebieskiej. Podczas tego obozu zdała z wynikiem pozytywnym egzamin i uzyskała certyfikat upoważniający ją do objęcia funkcji dowódcy drużyny młodzieżowej. Po powrocie z obozu stwierdziła, że jest bardzo z niego zadowolona. Koszty pobytu na tym obozie pokryli rodzice, samorząd gminy Żegocina oraz nasza jednostka.

Spotkanie z przedszkolakami.

Uświadamianie ludności, w tym dzieciom i młodzieży o konieczności i sposobach ochrony przed pożarami i innymi zagrożeniami oraz popularyzacja ochotniczego ruchu strażackiego - to dwa spośród kilkunastu podstawowych celów działania OSP w Żegocinie, określonych w statucie naszej organizacji. Jedną z form realizacji tego celu są spotkania z dziećmi w wieku przedszkolnym. Na takie właśnie spotkanie udali się do Publicznego Przedszkola w Żegocinie w dniu 10 czerwca 2013 roku: Jan Mróz, Zdzisław Waligóra, Radosław Waligóra i Tadeusz Olszewski - strażacy miejscowej jednostki OSP. Relacja w serwisie www.zegocina.pl.

Uroczystość w Łąkcie Górnej.

   Poświęcenie i przekazanie lekkiego samochodu bojowego Renault Mascott dla OSP Łąkta Górna oraz wręczenie medali - to główne punkty strażackiej uroczystości, która odbyła się w dniu 8 czerwca 2013 roku przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Łąkcie Górnej. Spotkanie połączono z gminnymi obchodami Dnia Strażaka. Wśród wyróżnionych byli członkowie naszej jednostki: druh senior Władysław Zatorski (Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza), Grzegorz Janiczek (srebrny medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa"), Sylwester Janiczek (brązowy medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa"). Relacja w serwisie www.zegocina.pl.

II Rodzinny Piknik Strażacki w Żegocinie - 02.06.2013 r.

    2 czerwca 2013 roku na Placu GS w Żegocinie został zorganizowany II. Rodzinny Piknik Strażacki "Strażacy dzieciom - dzieci strażakom". Mocno w jego przygotowanie i przeprowadzenie włączyli się druhowie z naszej OSP, którzy zajmowali się przygotowaniem części sprzętu, transportem, prowadzeniem konkursów i niektórych pokazów, kuchnią polową, a następnie sprzątaniem. Dzieci przedszkolne zrewanżowały się pięknymi pokazami różnych tańców. Uczestnicy konkursów oraz dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych otrzymały pozyskane staraniem strażaków od PZU upominki, w tym kamizelki i gadżety odblaskowe.

Poczet sztandarowy OSP Rozdziele w Ludźmierzu.

   Po raz drugi delegacja strażaków Gminy Żegocina wyjechała do Sanktuarium w Ludźmierzu, gdzie w dniu 2 czerwca 2013 r. miały miejsce religino - strażackie uroczystości, związane z  IX Podhalańską Pielgrzymką Samochodową Strażaków oraz III Podhalańską Pielgrzymką Motocyklową Strażaków Drogą Papieską Krzeptówki - Ludźmierz. W tym roku poczet sztandarowy w składzie: Stanisław Szewczyk, Jerzy Pławecki, Władysław Stach wystawiła OSP Rozdziele. Naszą jednostkę reprezentowali druhowie: Jerzy Błoniarz i Tadeusz Olszewski. Grupie przewodniczyli: ks. kapelan Stanisław Szczygieł i Komendant Gminny Janusz Stańdo.

Strażacy w procesji Bożego Ciała2013.

   W tym roku Święto Bożego Ciała, będące pamiątką Ostatniej Wieczerzy i przeistoczenia chleba w Ciało, a wina w Krew Jezusa Chrystusa, przypadło stosunkowo wcześnie, bo w dniu 30 maja 2013 roku. Tradycyjnie już po uroczystej sumie rozpoczęła się procesja do czterech ołtarzy. Wśród jej uczestników był strażacki pododdział złożony z ochotników jednostek działających na terenie Parafii w Żegocinie, tj. z OSP Bełdno, Bytomsko i Żegocina. Dowodził nim druh Jan Mróz. Także strażacy nieśli baldachim, pod którym główny celebrans uroczystości - ks. proboszcz Leszek Dudziak niósł monstrancję z Najświętszym Sakramentem.

Strażacy na wycieczce 19-21.05.2013 r.

   Kolejną wycieczkę w okresie sprawowania funkcji Kapelana Strażaków Gminy Żegocina przez zorganizował Ks. Stanisław Szczygieł. Trasa trzydniowego wyjazdu w dniach 19-21 maja 2013 roku prowadziła przez Częstochowę (Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej), Warszawę (Stare Miasto, Grób i Muzeum Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki) i Licheń (Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej). Wśród uczestników tej udanej wyprawy autokarowej była grupa strażaków z naszej jednostki (druhowie: Jan Mróz, Artur Pączek, Sławomir Skoczylas, Mirosław Zatorski, Henryk Górka) oraz członków ich rodzin.

Dzień Strażaka 2013.

    W dniu 4 maja 2013 roku, strażacy z naszej jednostki wraz z druhami z całej gminy, uczestniczyli w gminnych obchodach Dnia Strażaka. Po wieczornej mszy świętej w kościele parafialnym przemaszerowali na Plac Świętego Floriana. Tam złożyli kwiaty pod pomnikiem Patrona, a następnie uczestniczyli w uroczystym ślubowaniu i pasowaniu 9 nowych członków drużyn młodzieżowych z OSP w Rozdzielu (4 osoby) i naszej jednostki (5 osób). Aktu pasowania dokonał druh Jerzy Błoniarz. On też złożył druhom podziękowania i życzenia. Następnie wszyscy przemaszerowali do CKSIT na skromny strażacki poczęstunek.

Uroczystość 3 maja.

   Także w tym roku tradycji stało się zadość. Poczet sztandarowy naszej jednostki z chorążym Zdzisławem Waligórą na czele, wraz z pocztami OSP Bełdno, OSP Bytomsko i OSP Rozdziele oraz poczatami gminy i szkoły wziął udział w uroczystości kościelnej - mszy świętej odprawionej 3 maja 2013 roku w intencji Ojczyzny przez księdza proboszcza Leszka Dudziaka z okazji 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Święta Matki Boskiej - Królowej Polski. Pododdział strażacki do i z kościoła poprowadziła Młodzieżowa Orkiestra Dęta CKSiT w Żegocinie, a nabożeństwo uświetnił chór parafialny.

Posiedzenie Zarządu - 15.04.2013.

  Drugie w tym roku posiedzenie Zarządu naszej OSP, prowadzone w dniu 15 kwietnia 2013 roku przez Druha Prezesa Zdzisława Waligórę, poświęcone było kilku tematom. W pierwszej części przeprowadzono dyskusję na temat pracy kierowców jednostki. W drugiej poinformowano o działalności jednostki w okresie od poprzedniego zebrania oraz wysłuchano informacji o ustaleniach ostatniego posiedzenie Zarządu Gminnego Oddziału ZOSP RP, w tym związanych z wnioskami o strażackie odznaczenia. Zarząd podjął uchwałę w sprawie Planu Pracy na 2013 roku oraz wystąpienia o wyróżnienie (Złota Odznaka MDP) dla członka MDP.

Uroczystości Katyńskie - 15.04.2013

   Poczet sztandarowy naszej jednostki, występujący w składzie: Jan Mróz, Zdzisław Waligóra, Sylwester Janiczek, jako jedyny z pocztów strażackich, wziął udział w Gminnych Obchodach 73. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 3. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej, zorganizowanych 15 kwietnia 2013 roku przy pomniku w Żegocinie. Na uroczystość zorganizowaną przez Wójta Gminy w Żegocinie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej w Żegocinie złożyły się okolicznościowe przemówienia, złożenie kwiatów i zapalonych zniczy oraz krótki koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru Zespołu Szkół w Żegocinie.

Zmiana warty przy Grobie Pańskim.

   Zgodnie z miejscową tradycją strażacy z terenu Parafii w Żegocinie (OSP Bełdno, OSP Bytomski i OSP Żegocina) wzięli czynny udział w obchodach Triduum Paschalnego, które w tym roku wypadło na okres 28-31. marca 2013 r. Oprócz udziału w nabożeństwach Wielkiego Piątku i mszy rezurekcyjnej, strażacy pełnili wartę honorową przy Grobie Pańskim. Ubrani byli w galowe mundury. Natomiast wartownicy dodatkowo mieli na głowach ozdobne, złote hełmy, a w rękach nieśli ozdobne halabardy. Strażaków z naszej jednostki rozporowadzał na wartę druh naczelnik Jan Mróz.

Zebranie sprawozdawcze - 2013 r.

  Kolejne zebranie sprawozdawcze OSP Żegocina odbyło się 23 lutego 2013 roku w Klubie "Relaks" CKSiT w Żegocinie. Przybyło na nie tylko 51 % wszystkich członków jednostki. Frekwencja była więc niska. Zawiedli członkowie drużyny młodzieżowej, zawiedli także zaproszeni goście spoza gminy, ale za to po raz pierwszy na posiedzenie przybył ks. proboszcz Leszek Dudziak. Obecny był natomiast Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSRP w Żegocinie druh Leopold Grabowski, Komendant Gminny ZOSP RP w Żegocinie Janusz Stańdo, Kapelan Strażaków Gminy Żegocina -  ks. Stanisław Szczygieł. [Więcej >>>]

Inwentaryzacja.

   Ponad 20 godzin pracowali przy inwentaryzacji posiadanego przez naszą jednostkę sprzętu i innego wyposażenia członkowie komisji inwentaryzacyjnej, powołanej przez Zarząd OSP Żegocina uchwałą z dnia 2 stycznia 2013 roku. Druhowie: Tadeusz Olszewski, Jan Mróz i Paweł Bilski spisywali z natury posiadany sprzęt, a także opisywali go, jak również przedstawili sprzęt przewidziany do odpisania ze stanu jednostki. Inwentaryzacja potrzebna jest m.in. do  przygotowania sprawozdania z działalności jednostki oraz prawidłowego prowadzenia książki inwentarzowej, jak również dokumentacji finansowej. Pracę zakończyli w dniu 19 lutego 2013 r.

Przy grobie Ks. A. Poręby w Ptaszkowej

  W tym roku (23 stycznia 2013 roku) przypadła 10. rocznica śmierci Księdza Antoniego Poręby, wieloletniego proboszcza Parafii w Żegocinie. W związku z tym strażacy z Gminy Żegocina na czele ze swoim kapelanem - Ks. Stanisławem Szczygłem,udali się do Ptaszkowej, by tam pomodlić się przy grobie zmarłego kapłana oraz wziać udział w koncelebrowanej mszy świętej, odprawionej w zabytkowym kościele, który cudem ocalał po podpaleniu w nicy z 15 na 16 stycznia 2013 roku. Wyjazd miał miejsce w dniu 20 stycznia 2013 roku. Wśród uczestników tej wyprawy autokarowej było kilku druhów z naszej jednostki.

Strażacki Opłatek w Bełdnie.

  Już po raz dziewiąty został zorganizowany Strażacki Opłatek. Tym razem w dniu 12 stycznia 2013 roku druhowie z OSP w Bełdnie gościli w budynku byłej szkoły przekształconym w Świetlicę Wiejską druhów z pozostałych jednostek OSP gminy, a także zaproszonych gości, w tym Komendanta Powiatowego PSP Krzysztofa Kokoszkę i Przewodniczącego Rady Gminy w Żegocinie Jana Marcinka. Wśród uczestników tej uroczystości poprowadzonej przez druha Leopolda Grabowskiego oraz ks. kapelana Stanisława Szczygła była także 10-osobowa grupa członków naszej jednostki. Obszerna relacja w serwisie www.zegocina.pl.

Posiedzenie Zarządu - 02.01.2012

   W dniu 2 stycznia 2013 roku odbyło się posiedzenie Zarządu naszej jednostki, podczas którego podjęto ważne uchwały. Pierwsza z nich to uchwała w sprawie utworzenia w OSP Żegocine Jednostki Ratowniczo-Technicznej kategorii II. Liczy 20 członków. Uchwałą nr 2/2013 Zarząd powołał na opiekunkę MDP nr 3 OSP Żegocina, utworzonej we wrześniu 2012 roku Panią Ewelinę Mrugała. Powołano także Komisję Inwentaryzacyjną, która dokona spisu z natury sprzętu będącego na stanie OSP Żegocina. Postanowiono także zmienić pierwotny termin zebrania sprawozdawczego z 2 lutego na 23 lutego 2013 roku, godz. 17.00.

powrót

© Ochotnicza Straż Pożarna w Żegocinie - All rights reserved.