Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 23.02.2013 r.

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE - 23.02.2013

   Kolejne zebranie sprawozdawcze OSP Żegocina odbyło się 23 lutego 2013 roku w Klubie "Relaks" CKSiT w Żegocinie. Przybyło na nie tylko 51 % wszystkich członków jednostki. Frekwencja była więc niska. Zawiedli członkowie drużyny młodzieżowej, zawiedli także zaproszeni goście spoza gminy, ale za to po raz pierwszy na posiedzenie przybył ks. proboszcz Leszek Dudziak. Obecny był natomiast Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSRP w Żegocinie druh Leopold Grabowski, Komendant Gminny ZOSP RP w Żegocinie Janusz Stańdo, Kapelan Strażaków Gminy Żegocina -  ks. Stanisław Szczygieł.  
   Wszystkich przybyłych powitał Prezes Zarządu OSP Żegocina - druh Zdzisław Waligóra, który przeprowadził także wybór Przewodniczącego Zebrania, którym został druh Tadeusz Olszewski, sekretarza zebrania (druh Grzegorz Janiczek) oraz Komisję Uchwałi Wniosków (druhowie: Grzegorz Kalemba, Waldemar Waligóra i Sławomir Skoczylas).
  Po przyjęciu porządku obrad, dokonano wyboru Komisji Mandatowej, a następnie wysłuchano kilku sprawozdań. Pierwsze - z działalności jednostki - przedstawił Prezes Zarządu OSP Żegocina - druh Zdzisław Waligóra, drugie -  finansowe skarbnik Paweł Bilski, trzecie - z działalności MDP - Angelika Zakrzewska (sekretarz w Radzie Drużyny), czwarte - Stanisław Waligóra (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej).
    Po tej obszernej dawce informacji rozpoczęła się dyskusja, w której głos zabierali najpierw goście. Dziękowali za współpracę, za służbę społeczeństwu, podkreślali sprawność jednostki i dobre wyposażenie w sprzęt. Ksiądz proboszcz zachęcał do włączania członków drużyn młodzieżowych do uroczystości religijnych. Obiecał także wsparcie przy zakupie sprzętu. Wójt Jerzy Błoniarz poinformował o wydatkach samorządu na OSP w Żegocinie. Druh Olszewski uzupełnił informację o działalności jednostki, informując o prowadzeniu kroniki, serwisu internetowego, udziale w strażackich pielgrzymkach, udziale w realizacji imprez w ramach projektu "Rozwój sportu i rekreacji w jednostkach OSP", dofinansowanego ze środków samorządu gminy. Poinformowało przeprowadzonej w OSP inwentaryzacji oraz zamierzeniach w sprawie polsko - niemieckiej wymiany młodzieży z MDP. Przedstawił podstawowe punkty planu pracy Zarządu Oddziału Powiatowego, w którym pełni funkcję sekretarza. Apelował do druhów z powołanego na początku 2013 roku w naszej jednostce JOT-u o odbycie szkoleń na posiadanym nowym sprzęcie. Poprosił o dalszą pomoc w prowadzeniu drużyn młodzieżowych i zorganizowaniu obozu dla członków MDP z powiatu i Niemiec (Ensdorf).
   Po dyskusji członkowie OSP Żegocina udzielili Zarządowi absolutorium, przyjęli sprawozdania, uchwalili plan pracy i plan finansowy na 2013 rok.

Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 23.02.2013 r.

Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 23.02.2013 r.

Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 23.02.2013 r. Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 23.02.2013 r.
Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 23.02.2013 r. Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 23.02.2013 r.
Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 23.02.2013 r.

Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 23.02.2013 r.

Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 23.02.2013 r. Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 23.02.2013 r.

Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 23.02.2013 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU >>> WKRÓTCE

SPRAWOZDANIE MDP >>>

powrót

© Ochotnicza Straż Pożarna w Żegocinie - All rights reserved.