BOGU NA CHWAŁĘ - LUDZIOM NA POŻYTEK

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE - 23.02.2013 - SPRAWOZDANIE MDP

Angelika Zakrzewska składa sprawozdanie z działalności MDP.

  W okresie sprawozdawczym w OSP Żegocina działała jedna młodzieżowa - mieszana drużyna, która dzień 31 grudnia 2012 roku liczyła 9 członków. We wrześniu 2012 roku, dzięki agitacji w szkole podstawowej druha Tadeusza Olszewskiego i wyrażeniu zgody na sprawowanie opieki przez nauczycielkę – panią Ewelinę Mrugała, utworzona została kolejna drużyna składająca się z 9 kandydatów do MDP.
    Ważniejsze wydarzenia 2012 roku w starszej drużynie młodzieżowej to:
- 10 stycznia 2012 roku - prawie cała drużyna wzięła udział w ceremonii przekazania przez KRSU torby ratownictwa przedmedycznego dla OSP w Żegocinie, a także pokazie tego ratownictwa w wykonaniu ratowników JRG PSP w Bochni.
- 29. stycznia 2012 - 10 członków MDP uczestniczyło w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym OSP Żegocina, odbytym w świetlicy remizy.

Sprawozdanie z działalności MDP w 2011 roku odczytała Angelika Zakrzewska.
- 11. lutego 2012 roku drużyna pod opieką druhów Sławomira Skoczylasa i Pawła Kozaka wzięła udział w V. Turnieju Rekreacyjnym MDP Powiatu Bocheńskiego w Miluszowicach, zajmując
w sztafetowym torze przeszkód VI. miejsce.
- 6. maja 2012 roku drużyna wzięła udział gminnych obchodach Dnia Strażaka, podczas których odbyło się pobłogosławienie i przekazanie samochodu dla OSP w Żegocinie. Większość członków MDP została odznaczona Srebrnymi Odznakami MDP.
- 2. września 2012 r. - czworo członków drużyny MDP wzięło udział w II. Gminnych Zawodach Strzeleckich OSP. W gronie ośmiu zawodników zajęli następujące miejsca: Grzegorz Królikowski - III, Patryk Ptaszek - IV, Jerzy Wolak- V, Angelika Zakrzewska - VI.
- 29. września 2012 roku - licząca sześciu członków drużyna MDP wzięła udział w II. Gminnym Turnieju MDP o Puchar SRGiWP w Żegocinie, rozegranym na boisku w Łąkcie Górnej. Zajęła
II miejsce, za MDP Łąkta Górna.
- 1. grudnia 2012 r. drużyna wzięła udział w III. Gminnym Turnieju Rekreacyjnym o Puchar Prezesa ZOG ZOSP RP w Żegocinie druha Leopolda Grabowskiego, zajmując III miejsce
(III miejsce w torze przeszkód i I w turnieju piłki nożnej). W nagrodę otrzymała (podobnie jak pozostałe drużyny) puchar oraz komplet 10 czerwonych koszulek polo z nadrukiem nazwy drużyny.
W ciągu roku 2012 odbyło się 5 zbiórek szkoleniowych drużyny starszej oraz 3 zbiórki drużyny młodszej. Prowadzili je druhowie: Jan Mróz, Grzegorz Kalemba, Sławomir Skoczylas i Tadeusz Olszewski oraz Pani Ewelina Mrugała. Wyposażenie drużyny wzbogaciło się o komplet 10 koszulek polo oraz 10 sztuk hełmów.
Członkowie drużyny uczestniczyli w niektórych uroczystościach strażackich i religijnych. Za niepowodzenie należy uznać nie wystartowanie drużyny w Gminnych Zawodach Sportowo - Pożarniczych i słabą aktywność i zaangażowanie części członków drużyny.
    Członkowie MDP OSP Żegocina pragną serdecznie podziękować wszystkim, którzy się nimi opiekują, prowadzą zajęcia i starają się o poprawę stanu wyposażenia.

powrót

© Ochotnicza Straż Pożarna w Żegocinie - All rights reserved.