BOGU NA CHWAŁĘ - LUDZIOM NA POŻYTEK

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE - 01.03.2014 - SPRAWOZDANIE MDP

Vanessa Zakrzewska czyta sprawozdanie.

   W okresie sprawozdawczym tj. w 2013 roku, w OSP Żegocina działały dwie młodzieżowe drużyny pożarnicze: starsza chłopięca licząca 9 członków oraz młodsza – mieszana licząca 5 członków. Opiekunami drużyn byli: starszej – druh Jan Mróz, młodszej – pani Ewelina Mrugała. Funkcję instruktora obu pełnił druh Tadeusz Olszewski.
   Członkowie drużyny starszej organizowali się do działań dorywczo, uczestnicząc w uroczystościach religijnych i imprezach strażackich. W okresie sprawozdawczym nie mieli zorganizowanych zbiórek. 4 sierpnia część członków tej drużyny walczyła w składzie OSP Żegocina w II. Gminnym Turnieju Piłki Nożnej OSP, zajmując w nim I miejsce. 21 września 2013 roku, w składzie MDP na strzelnicy sportowej LOK w Pogwizdowie na IV. Powiatowych Zawodach Strzeleckich OSP, wystąpiła członkini starszej MDP - druhna Angelika Zakrzewska, a drużyna ta zajęła 4. miejsce.

   Aktywniej działała drużyna młodsza, która odbyła osiem zbiórek szkoleniowych, uczestniczyła w obchodach Dnia Strażaka, turniejach i innych przedsięwzięciach.
   Oto najważniejsze z nich:
- 18 lutego 2013 roku – wszyscy kandydaci z MDP uczestniczyli w szkolnych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Do eliminacji gminnej awansowała trójka, ale nie odniosła tam sukcesów,
- 23 lutego 2013 roku przedstawicielka drużyny uczestniczyła w zebraniu sprawozdawczym, składając sprawozdanie z działalności,
- 4 maja 2013 roku – po odbyciu stażu kandydackiego 5 nowych członków drużyny złożyło uroczyste ślubowanie i zostało pasowanych na członków MDP,
- 2 czerwca 2013 roku część członków młodszej OSP włączyła się w organizację II. II. Rodzinny Pikniku Strażackiego "Strażacy dzieciom - dzieci strażakom", pomagając w przeprowadzeniu konkursów,
- W dniach 1-14. lipca 2013 roku na letnim obozie szkoleniowo-wypoczynkowym MDP w Jarosławcu nad Morzem Bałtyckim przebywała druhna Vanessa Zakrzewska z młodzieżowej drużyny pożarniczej naszej jednostki. Została tam wybrana na dowódcę grupy jasno-niebieskiej. Podczas tego obozu zdała z wynikiem pozytywnym egzamin i uzyskała certyfikat upoważniający ją do objęcia funkcji dowódcy drużyny młodzieżowej.
- 7 grudnia 2013 roku, drużyna uczestniczyła w IV. Gminnym Turnieju Rekreacyjnym MDP, dofinansowanym z Funduszu Prewencyjnego PZU. Drużyna pod dowództwem Justyny Janiczek, uzupełniona przez uczniów z Bytomska (choroba części naszej drużyny), wygrała jedną z konkurencji (rzut woreczkiem do celu), ale ostatecznie zajęła IV miejsce.
    Wyposażenie drużyny nie uległo zmianie. Na jej stanie jest komplety zużytych już sporo mundurków, dresów oraz zakupionych w 2012 roku komplet 10 koszulek polo oraz 10 sztuk hełmów.
    Członkowie MDP OSP Żegocina pragną serdecznie podziękować wszystkim, którzy się nimi opiekują, prowadzą zajęcia i starają się o poprawę stanu wyposażenia.

powrót

© Ochotnicza Straż Pożarna w Żegocinie - All rights reserved.