Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 01.03.2014 r.

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZA 2013 ROK - 01.03.2014

  Tegoroczne zebranie sprawozdawcze OSP Żegocina odbyło się 1 marca 2014 roku w Klubie "Relaks" CKSiT w Żegocinie. Przybyło na nie tylko 58 % wszystkich członków jednostki, a wśród nich 4 członków młodszej MDP. Spośród zaproszonych gości przybyli: Komendant Powiatowy PSP w Bochni Krzysztof Kokoszka - jednocześnie Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni, Komendant Gminny ZOSP RP w Żegocinie Janusz Stańdo, Kapelan Strażaków Gminy Żegocina - ks. Stanisław Szczygieł, sołtys Żegociny Bolesław Łękawa.
   Wszystkich przybyłych powitał Prezes Zarządu OSP Żegocina - druh Zdzisław Waligóra, który przeprowadził także wybór Przewodniczącego Zebrania, którym został druh Tadeusz Olszewski. Na sekretarza zebrania wybrano druha Grzegorza Kalembę.
  Po przyjęciu porządku obrad, dokonano wyboru Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków, a następnie wysłuchano kilku sprawozdań. Pierwsze - z działalności jednostki - przedstawił Prezes Zarządu OSP Żegocina - druh Zdzisław Waligóra, drugie -  finansowe skarbnik Paweł Bilski, trzecie - z działalności MDP - Vanessa Zakrzewska, czwarte - Stanisław Waligóra - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
  W dalszej części zebrania miała miejsce dyskusja. Przemawiali: Komendant Powiatowy PSP Krzysztof Kokoszka (dziękował za gotowość bojową i służbę oraz dobrą współpracę), Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz (przedstawił wydatki samorządu na rzecz OSP, mówił o dalszych planach, w tym o złożeniu wniosku na modernizację remizy), Tadeusz Olszewski (wnioskował o zorganizowanie wycieczki dla MDP, apelował o odbywanie zbiórek ćwiczebnych), Zdzisław Waligóra (zwrócił uwagę na pilną potrzebę odbycia szkoleń w zakresie kierowania ruchem drogowym), Grzegorz Kalemba (wnioskował o zorganizowanie pokazu i szkolenia dla mieszkańców Żegociny w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej i obiecał pomoc w jego przeprowadzeniu). Ksiądz Kapelan Stanisław Szczygieł podał informacje w sprawie fundacji przez strażaków jednego z witraży do łąkieckiego kościoła, zaprosił na wycieczkę do Częstochowy oraz zachęcił do jesiennego wyjazdu do Ptaszkowej. Komendant Gminny Janusz Stańdo podziękował druhom za współpracę, poinformował o planach w zakresie ćwiczeń gminnych. Jerzy Błoniarz zachęcił druhów do wsparcia finansowego druha strażaka OSP Kamionna - Grzegorza Furtaka, który uległ wypadkowi i musi mieć protezę nogi.
   Po dyskusji miało miejsce kilka głosowań, w których zebrani jednogłośnie przyjęli sprawozdania, udzielili zarządowi absolutorium oraz uchwalili plan pracy i plan finansowy oraz wysokość składki członkowskiej na 2013 rok.

Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 01.03.2014 r.

Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 01.03.2014 r.

Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 01.03.2014 r. Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 01.03.2014 r.
Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 01.03.2014 r. Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 01.03.2014 r.
Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 01.03.2014 r.

Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 01.03.2014 r.

Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 01.03.2014 r. Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 01.03.2014 r.

Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 01.03.2014 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU >>>

SPRAWOZDANIE MDP >>>

powrót

© Ochotnicza Straż Pożarna w Żegocinie - All rights reserved.