Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 14.02.2015 r.

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZA 2014 ROK - 14.02.2015

  Tegoroczne zebranie sprawozdawcze OSP Żegocina odbyło się 14 lutego 2015 roku w Klubie "Relaks" CKSiT w Żegocinie. Przybyło na nie tylko 58 % wszystkich członków jednostki, a wśród nich 4 członków młodszej MDP. Spośród zaproszonych gości przybyli: Komendant Powiatowy PSP w Bochni Krzysztof Kokoszka - jednocześnie Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni, Komendant Gminny ZOSP RP w Żegocinie Janusz Stańdo, Kapelan Strażaków Gminy Żegocina - ks. Stanisław Szczygieł, sołtys Żegociny Bolesław Łękawa.
   Wszystkich przybyłych powitał Prezes Zarządu OSP Żegocina - druh Zdzisław Waligóra. następnie przeprowadzono ceremonię dekoracji Druha Dariusza Wrony brązowym medalem "Za zasługi dla pożarnictwa" oraz wielu druhów odznakami "Wysługa lat". Przyjęto także ślubowanie Druhny Angeliki Zakrzewskiej - wychowanki MDP, która przeszła do ekipy seniorów.
   Po dokonaniu wyboru przewodniczącego obrad (Tadeusz Olszewski), protokolanta, komisji mandatowej oraz komisji uchwal i wniosków, przyjęto porządek obrad, a następnie wysłuchano kilku sprawozdań. Pierwsze - z działalności jednostki - przedstawił Prezes Zarządu OSP Żegocina - druh Zdzisław Waligóra, drugie -  finansowe skarbnik Paweł Bilski, trzecie - z działalności MDP - Vanessa Zakrzewska, czwarte - Stanisław Waligóra - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
  W dalszej części zebrania miała miejsce dyskusja. Przemawiali: Komendant Powiatowy PSP Krzysztof Kokoszka (dziękował za gotowość bojową i służbę oraz dobrą współpracę), Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz (przedstawił wydatki samorządu na rzecz OSP, mówił o dalszych planach, w tym o koniecznych zakupach wyposażenia), Tadeusz Olszewski (poinformował o pracy strażackich władz powiatowych, zachęcił do udziału w imprezach organizowanych na terenie powiatu),    Ksiądz Kapelan Stanisław Szczygieł podzięował za zbiórki na rzwecz poszkodowanych trażaków, za udział na strażackich pielgrzymkach i nabożeństwach, zachęcił do udziału w strażackiej wycieczce - pielgrzymce.  Komendant Gminny Janusz Stańdo podziękował druhom za współpracę, za udział w cwiczeniach.
   Po dyskusji miało miejsce kilka głosowań, w których zebrani jednogłośnie przyjęli sprawozdania, udzielili zarządowi absolutorium oraz uchwalili plan pracy i plan finansowy oraz wysokość składki członkowskiej na 2015 rok.

Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 14.02.2015 r.

Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 14.02.2015 r.

Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 14.02.2015 r. Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 14.02.2015 r.
Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 14.02.2015 r. Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 14.02.2015 r.
Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 14.02.2015 r. Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 14.02.2015 r.
Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 14.02.2015 r. Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 14.02.2015 r.
Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 14.02.2015 r. Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 14.02.2015 r.
Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 14.02.2015 r.

Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 14.02.2015 r.

Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 14.02.2015 r. Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 14.02.2015 r.
Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 14.02.2015 r. Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 14.02.2015 r.

Walne zebranie sprawozdawcz OSP Żegocina - 14.02.2015 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU >>> SPRAWOZDANIE MDP >>> RELACJA WWW.ZEGOCINA.PL >>>

powrót

© Ochotnicza Straż Pożarna w Żegocinie - All rights reserved.