BOGU NA CHWAŁĘ - LUDZIOM NA POŻYTEK

OSP ŻEGOCINA - AKTUALNOŚCI 2015

2015-12-23 - Strażacy OSP Żegocina z kalendarzami na 2016 rok.

   Tradycyjnie już, w ostatnich dniach przed Świętami Bożego Narodzenia druhowie strażacy odwiedzają wszystkich mieszkańców z terenu wioski, jak rónież działające tu instytucje, aby złożyć świąteczne i noworoczne życzenia oraz wręczyć Kalendarz Strażacki Gminy Zegocina. Podobnie jak w latach poprzednich kalendarz opracował druh Tadeusz Olszewski. Oprócz kalendarium z informacjami o termionie wywozu odpadów, telefonami alarmowymi oraz prośba o przekazanie OSP 1% odpisu podatku, kalendarz zawiera kilkanaście zdjeć z różnych, ważnych wydarzeń z udziałem strażaków. 

2015-12-22 - Posiedzenei Zarzadu

  Ostatnie w 2015 roku, a odbyte w dniu 22 grudnia posiedzenie Zarządu naszej jednostki poświęcone było głównie sprawom organizacyjnym. Oprócz omówienie działań z okresu od poprzedniego zebrania, Zarząd podjął uchwały w sprawie terminu zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego (ustalono termin: 30 stycznia 2016 r; godz. 17.00 w Klubie "Relaks" CKSiT w Żegocinie) oraz wydatkowania środków finansowych na ten cel. Kolejną uchwałą przekazano bezpłatnie CKSiT w Żegocinie zestawy mundurowe dla orkiestry dętej, która zminiła status na orkiestre strażacką.

2015-12-20 - Regionalne Spotkanie Opłatkowe Strażaków w Tarnowie.

  W niedzielne popołudnie 20 grudnia 2015 roku, odpowiadając na zaproszenie Ks. Biskupa Ordynariusza Andrzeja Jeża i Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP delegacja strażaków Gminy Żegocina, w tym druhowie: Jerzy Błoniarz, Jan Mróz, Tadeusz Olszewski, wraz z ks. kapelanem Stanisławem Szczygłem i Druhem Januszem Stańdo - Komendantem Gminnym, udała się do Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie na IX. Regionalne Spotkanie Opłatkowe. Obecni byli rónież m. in: przedstawiciele ZG ZOSP RP na czele z Prezesem Waldemarem Pawlakiem, przedstawiciele ZOW ZOSP RP Kraków na czele z Prezesem Edwardem Siarką.

2015-12-15 - Narada strażacka w OSP Bogucice.

   15 grudnia 2015 roku w świetlicy remizy OSP w Bogucicach, a wiec jednostce, która w tym roku została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, odbyła się narada operacyjno - szkoleniowa zorganizowana przez Komendę Powiatową PSP w Bochni z udziałem Komendantów Gminnych ZOSP RP i naczelników jednostek OSP włączonych do KSRG oraz pracowników prowadzących sprawy ochrony przeciwpożarowej w urzędach miast i gmin. Gminę Żegocina reprezentowali: Barbara Łękawa oraz druhowie: Janusz Stańdo (Komendant Gminny) oraz Jan Mróz - Naczelnik OSP w Żegocinie.

2015-12-12 - VI Gminnny Turniej MDP.

  W zorganizowanym 12 grudnia 2015 roku przez Zarząd Gminnego Oddziału ZOSP RP w Żegocinie VI. Gminnym Turnieju Rekreacyjnym MDP, wzięła udział reprezentacja naszej drużyny młodziezowej. Była jedną z czterech drużyn biorących udział w imprezie. Po raz pierwszy rozegrano nową konkurencję - ćwiczenie bojowe w sali. Drugą był strażacki tor przeszkód. Nasza, najmłodsza w tym gronie drużyna, przygotowana przez druhów: Tadeusza Olszewskiego, Jana Mroza i Tomasza Janiczka, a dowodzona przez Justynę Janiczek, walczyła dzielnie, ale musiała uznać wyższość rywali. Czwarte miejsce dało jej jednak satysfakcję, dyplom i puchar.

 2015-12-09 - Zajęcia z uczniami kl. I PSP w Żegocinie.

  Na przełomie listopada i grudnia 2015 roku, w szkołach w Łąkcie Górnej i Żegocinie realizowany był program pod "Jestem mały, wiem więcej". Jego celem było podniesienie wiedzy i świadomości najmłodszych w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa. Projekt, autorski Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Małopolskiego, przy współpracy z OSP Łąkta Górna, OSP Żegocina i PSP w Bochni, zrealizowano tylko w klasach pierwszych. Przy realizacjii projektu, z naszej jednostki uczestniczył Druh Naczelnik -  Jan Mróz. Spotkania dotyczyły między innymi pracy strażaka, zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia życia.

2015-12-09 Strażacy ze Św. Mikołajem w żegocińskim przedszkolu.

  W tym roku Św. Mikołaj miał trudności w dotarciu na czas do Przedszkola w Żegocinie. Dopiero pomoc strażaków naszej jednostki: Jana Mroza, Zdzisława Waligóry i Radosława Waligóry, którzy 9 grudnia 2015 roku pomogli Św. Mikołajowi dotrzeć do przedszkola, umożliwiła spotkanie z dziećmi. Dotarł On do przedszkola dzięki niezawodnym strażakom, którzy ze względu na brak śniegu, przywieźli Mikołaja wozem strażackim. Przedszkolaki gromkimi brawami i okrzykami przywitały tego niecodziennego gościa, na którego czekały cały rok. Święty Mikołaj powitany wierszem i piosenką przystąpił do rozdawania oczekiwanych prezentów.

 2015-12-16 Figurka Św. Floriana na ścianie frontowej remizy.

   Na przełomie listopada i grudnia 2015 roku, na mocy uchwały Zarządu, została zakupiona ze środków OSP Żegocina  figurka Patrona Strażaków - Świętego Floriana. Największe zaangażowanie w to przedsięwzięcie wykazał druh Tomasz Janiczek, który zakupił figurę, a następnie wspólnie z druhami: Sylwestrem Janiczkiem, Grzegorzem Kalembą, Radosławem Waligórą i Grzegorzem Janiczkiem figurę tę zamontowali na specjalnej półce, na ścianie frontowej remizy. Będzie ona oświetlona. Wykonano i zamontowano takze nowe logo gminy oraz Związku, oraz odnowiono napis "OSP Żegocina".

2015-11-15 - Druh Marek Waligóra przy motazy wyciągu spalin.     Kolejna modernizacja w naszej remizie, a właściwie w jej boksach garażowych. Dzięki środkom pozyskanym z ZG ZOSP RP (to kwota ok. 6 tys. zł) zakupiono urządzenia do instalacji oddymiającej spaliny, którą w czynie społecznym druhowie: Jan Mróz, Marek Waligóra, Tomasz Janiczek, pod fachowym nadzorem producenta, w miesiącu listopadzie 2015 roku zamontowali w remizie. Dzięki temu poprzez specjalne węże i wentylator spaliny z rur wydechowych obu naszych samochodów bojowych będą odprowadzane na zewnątrz. Do tej pory strażacy przygotowujący się do akcji musieli wdychać spaliny wydzielajace się z silników spalinowych.
2015-11-11 - Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości.

  Nasza jednostka włącza się w parafialne i gminne uroczystości, zarówno religijne, jak i rocznicowe, czy państwowe. Tak też było w tym roku. 11 listopada 2015 roku nasz poczet sztandarowy w składzie: Zdzisław Janiczek, Paweł Bilski, Dariusz Wrona uczestniczył najpierw w mszy świętej w intencji Ojczyzny, a następnie w ceremonii składania kwiatów i zniczy pod pomnikiem centralnym cmentarza wojennego nr 302 w Żegocinie. Strażackim dowódca uroczystości, prowadzącym pododdział złożony z pocztów sztandarowych OSP, szkół, Gminy, dowodził Druh Jan Mróz.

2015-11-07 - Strażackie Zaduszki 2015.

   Zarząd Gminnego Oddziału ZOSP RP oraz Kapelan Strażaków Gminy Żegocina już od 12 lat zapraszają Kościoła Parafialnego w Łąkcie wszystkie jednostki z Gminy Żegocina oraz OSP z Łąkty Dolnej,  a także rodziny zmarłych strażaków na Strażackie Zaduszki. Mszę Świętą w intencji Zmarłych Strażaków wspólnie z Ks. Ryszardem Kołodziejem - Dziekanem Dekanatu Lipnickiego (proboszczem Parafii Stary Wiśnicz), któy także wygłosił kazanie, celebrował w dniu 7 listopada 2015 roku ks. kapelan Stanisław Szczygieł. Uczestniczyła także delegacja naszej jednostki, a wypominki odczytał Druh Jan Mróz.

2015-11-05 Powiatowe ćwiczenia obrony cywilnej w Rozdzielu.

   W dniu 5 listopada 2015 roku na terenie południowych gmin powiatu bocheńskiego zorganizowane zostały powiatowe ćwiczenia obronne pod kryptonimem "Południe 2015", których celem była realizacja przedsięwzięć zabezpieczenia oraz ewakuacji ruchomych dóbr kultury oraz obiektu nieruchomego - zabytkowego kościoła w Rozdzielu. Oprócz służb OC w ćwiczeniach zasadniczą rolę odegrały wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Żegocina. śród ćwiczących była sekcja bojowa naszej jednostki, dziąłająca pod dowództwem naczelnika - Druha Jana Mroza. Nasi strażacy działali najbliżej zagrożenia, czyli we wnętrzu świątyni.

2015-10-12 Usuwanie zagrożeń w dniu ataku zimy.

  Po intensywnych opadach śniegu w nocy z 11 na 12 października 2015 roku w wielu miejscach, zwłaszcza przy drodze wojewódzkiej 965, powstało szereg zagrożeń wynikających z faktu połamania konarów lub ich dużego wychylenia nad drogę, spowodowanego przez zaległy na liściach drzew mokry, a więc i cieżki śnieg. W tym roku liście wyjątkowo długo utrzymywały się na drzewach, stwarzajac sytuację podobną do roku 2009. Do usuwania tych zagrożeń w Żegocinie został 12 października 2015 roku wysłany zastęp naszej jednostki, który głównie przy użyciu pilarki lub poprzez strząsanie śniegu zagrożenia te usuwał.

2015-10-10 Na odpuście Bochni.

  Od wielu lat nasza jednostka uczestniczy w Wielkim Odpuście ku czci Matki Bożej Różańcowej w Saktuarium w Bochni. Odpowiadając na zaproszenie nowego kustosza tej Bazyliki Ks. Leszka Leszkiewicza, 10 października 2015 roku do Bochni wyjechała spora grupa Druhów z naszej jednostki, która zabrała ze sobą sztandar. W grupie tej byli druhowie: Jerzy Błoniarz, Tadeusz Olszewski, Zdzisław Waligóra, Mirosław Zatorski, Grzegorz Kalemba, Tomasz Janiczek (sołtys), Waldemar Waligóra i Sylwester Janiczek. Uczestniczyli w mszy świętej, odprawionej pod przewodnictwem ks. biskupa Stanisława Salaterskiego, a potem w procesji rożańcowej.

2015-10-03 - przekazanie Magirusa do OSP Bytomsko.

   1 listopada 2007 roku zaprzyjaźnieni z Żegociną strażacy - ochotnicy z Saarlouis przyprowadzili i przekazali naszej jednostce używany samochód Magirus Deutz. Od tego czasu, aż do końca września 2015 dobrze służył on naszym druhom w akcjach ratowniczych. 3 października 2015 roku samochód ten został uroczyście przekazany druhom z OSP w Bytomsku. Pojazd wraz z dokumentami i kluczykami przekazał na ręce Prezesa OSP Bytomsko - druha Piotra Zapióra naczelnik naszej jednostki - druh Jan Mróz. Asystowała jedna sekcja naszej jednostki oraz kilkunastu druhów z OSP Bytomsko.

2015-10-02 - posiedzenie Zarządu.

   2 października 2015 roku na kolejnym posiedzeniu zebrał się Zarząd naszej jednostki. Obradom przewodniczył druh prezes Zdzisław Waliogóra. Poruszono wiele spraw zwiazanych z bieżacym dziąłaniem jednostki. Przeanalizowano otrzymane pisma dotyczące m. in. zaleceń pokontrolnych PSP z sierpnia br. oraz zaproszenia do udziału w pielgrzymce rożańcowej do Bazyliki w Bochni. Podjęto uchwałę ws. zakupienia i zamontowania przed remizą Figurki Św. Floriana. Dyskutowano także o przygotowaniach do ćwiczeń strażackich w Rozdzielu, zaplanowanych na początek listopada oraz wyjeździe do Ptaszkowej w dniu 17.10.2015.

2015-09-25 - posiedzenie Zarządu.

   Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu naszej jednostki w dniu 25 września 2015 roku poświęcone było jednej sprawie - podjęciu uchwały o bezpłatnym przekazaniu z naszej jednostki samochodu pożarniczego Magirus do OSP w Bytomsku. Stało się to możliwe po tym, jak dzięki staraniom Wójta Jerzego Błoniarza, nasza jednostka otrzymała bezpłatnie od Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy samochód pożarniczy Volvo FL614 GBA 2/25/2.5, który został tam wycofany z powodu wykonania normy eksploatacyjnej w 130%. Samochd przekazał Komendant tej szkoły st. bryg. Marek Miś.

2015-09-16 - Vovo - nowy nabytek.

  Starania Wójta Gminy Jerzego Błoniarza o pozyskanie nowszego samochodu pożarniczego dla naszej jednostki zakończyły się powodzeniem. Na podstawie decyzji Komendanta Głównego PSP z dnia 31 sierpnia 2015 roku, uznającej pojazd samochodowy marki Volvo FL 614 GBA należący do Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy za zbędny, Komendant tej szkoły st. bryg. Marek Miś przekazał bezpłatnie w dniu 16 września 2015 roku samochód naczelnikowi OSP Żegocina - Janowi Mrozowi. Pojazd, którego licznik wskazywał nieco ponad 21 tys. km przyprowadzili z Bydgoszczy kierowcy: Zdzisław Waligóra i Mirosław Zatorski.

2015-09-06 - V. Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze.

   W niedzielę 6 września 2015 na stadionie sportowym KS "Beskid" Żegocina rozegrane zostały V. Zawody Soortowo - Pożarnicze Gminy Żegocina. Wystartowała MDP Łąkta Górna oraz 5 drużyn seniorskich OSP. Reprezentacja naszej jednostki, dowodzona przez Naczelnika Jana Mroza, składająca się w dużej części z nowych członków,  w obu konkurencjach (sztafeta - czas 77 sekund, bojówka - 83,45) i klasyfikacji generalnej zajęła czwarte miejsce. Drużyna młodzieżowa nie wzięła udziału w rywalizacji (za mało członków), ale za to obsługiwała Miasteczko Strażackie oraz konkurs rodzinny. Relacja w serwisie gminy.

2015-08-07 - Inspekcja z PSP w Bochni.

    Kiedy w godzinach przedpołudniowych w dniu 7 sierpnia 2015 roku znów zawyły obie nsze strażackie syreny, a członkowie JOT-u otrzymali SMS-y z tekstem "Alarm pożarowy", znów wszyscy pomyśleli o jakimś nieszczęściu. Jak się szybko okazało, był to jednak alarm ćwiczebny, uruchomiony na polecenie zespołu inspekcyjnego PSP w Bochni (mł. asp. Łukasz Klecki i mł. asp. Aleksander Zwierniak), który przyjechał do naszej jednostki, aby sprawdzić jej gotowość operacyjną. Na alarm przybyło 7 druhów, którzy wyjechali z remizy w czasie 6 minut - napisano w protokole, zakończonym oceną dobrą gotowości naszej OSP (38 pkt. na 50).

2015-07-19 - Pożar traw w Żegocinie.

  Jeszcze nie w pełni strażacy z OSP w Żegocinie doszli do sił po trudnej akcji gaśniczej na terenie gospodarstwa hodowlanego w Żegocinie, a już musieli wyjeżdżać do kolejnej akcji. W niedzielne wczesne popołudnie 19 lipca 2015 roku nad Żegocinę i okolice nadciągnęła burza. Jeden z piorunów uderzył w pole na terenie przysiółka Dzioł. Od pioruna zapaliła się trawa. Zaalarmowani strażacy z OSP w Żegocinie szybko wyjechali na stok wzniesienia i przystapili do gaszenia pożarów. Na szczęście pożar nie był duży i dosyć szybko strażacy poradzili sobie z jego ugaszeniem.

2015-07-18 Pożar gospodarstwa w Żegocinie.

   18 lipca 2015 r. we wczesnych godzinach popołudniowych, w jednym z godpodarstw na terenie wsi Żegocina, doszło do wybuchu pożaru. Paliły się zabudowania gospodarcze. Pożar wybuchł na poddaszu zabudowań, w których hodowano świnie. Żywy inwentarz zdołano wypuścić z obory, ale pożar strawił wszystkie dachy zabudowań gospodarczych. Do gaszenia pożaru zadysponowano kilka jednostek OSP z 3 gmin, w tym OSP Żegocina (43 strażaków). Strażacy działali głównie w celu ugaszenia pożaru dachów, który mógł zagrozić także garażowi oraz domowi mieszkalnemu. Akcja ratownicza trwała do wieczora. Straty są bardzo duże, ale całe szczęście, że nikt w tym zdarzeniu nie doznał obrażeń.

Na obozie MDP w Jarosławcu.

  Od dnia 01.07.2015 do dnia 14.07.2015 został zorganizowany obóz dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych  w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym "Róża Wiatrów" w Jarosławcu (woj . zachodnio - pomorskie). Wśród jego uczestników było w tym roku członków MDP z terenu Powiatu Bocheńskiego, a wśród nich aż 10 młodych strażaków z Gminy Żegocina, w tym troje z naszej jednostki: Justyna Janiczek, Jakub Janiczek, Dawid Orzeł. Zdobywali tam wiedzę po przez szkolenia teoretyczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej, łączności, pierwszej pomocy oraz wielu innych. Odbywały się również szkolenia praktyczne. 

Posiedzenie Zarządu w dniu 20.06.2015 r.

   Posiedzenie Zarządu w dniu 20 czerwca 2015 roku poświęcone było głównie następującym tematom: przyjęciu nowych członków (uchwała nr 4/2015 przyjęto druhów: Patryk Ptaszek, Jerzy Wolak, Tomasz Janiczek, Grzegorz Jędrzejek) oraz przygotowaniu do udziału w ćwiczeniach powiatowych oraz gminnych zawodów sportowo - pożarniczych zaplanowanych na 19 lipca 2015 roku. Podsumowano wydarzenia z ostatniego okresu, wybrano kadrę na gminne zawody. Podjęto ustalenia w sprawie badań lekarskich nowych członków. Dyskutowano także nad sprawą wystawienia do zawodów drużyny młodzieżowej oraz nadaniom druhom z JOT-u stopni strażackich.

 Procesja Bozeo Ciała 2015 r.

   Przypadające w czwartek Boże Ciało to jedno z głównych i najbardziej uroczystych świąt obchodzonych przez Kościół katolicki. W naszym kraju jest uroczystością obchodzoną w ostatni czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego, jest to więc święto ruchome. W tym roku przypadło na dzień 4 czerwca. Uroczystą sumę, uświetnioną śpiewem parafialnego chóru i procesję poprowadził ksiądz proboszcz Leszek Dudziak. Mszy świętej i następnie procesji do czterech ołtarzy towarzyszyła strażacka asysta (dowodził druh Zdzisław Waligóra); strażacy nieśli również baldachim, także podczas procesji całęj oktawy Bożego Ciała.

Strażacy w PP Żegocina.

   Kończące się maju Dni Ochrony Przeciwpożarowej oraz Dzień Dziecka, skłoniły druhów z naszej jednostki do odwiedzenia Publicznego Przedszkola w Żegocinie. W dniu 1 czerwca 2015 roku udało się tam na dwóch strażackich pojazdach trzech druhów: Jan Mróz, Tadeusz Olszewski, Zdzisław Waligóra. Po krótkiej pogadance na temat bezpieczeństwa pożarowego i alarmowania straży, dzieci mogły poznać podstawowe elementy wyposażenia strażaków, a następnie spróbować swoich sił w polewaniu z hydronetki oraz małych prądowniczek elementów Miasteczka Strażackiego.

Powiatowe obchody Dnia Strażaka.

  25 maja 2015 r. na terenie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bochni odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Dokonano wręczenia odznaczeń, wyróżnień oraz awansów na wyższe stopnie służbowe.   Komendant Powiatowy PSP w Bochni bryg. Krzysztof Kokoszka z okazji 20-lecia funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego wyróżnił „Okolicznościowym dyplomem” 12 jednostek KSRG z terenu powiatu. Była wśród nich także nasza OSP. Dyplom w imieniu jednostki odebrał Druh Prezes Zdzisław Waligóra. Srebrny Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymała Pani Elżbieta Adamczyk - pracownik UG w Żegocinie.

Gminny Dzień Strażaka 2015.

  9 maja 2015 roku zorganizowała została druga część Gminnych Obchodów Dnia Strażaka. Na Placu Świętego Floriana, z udziałem Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni Ludwika Węgrzyna oraz bryg. Piotra Gadowskiego - Z-cy Komendanta Powiatowego PSP w Bochni, miała miejsce ceremonia ślubowania i pasowania nowych członków MDP (w tym 4 z naszej jednostki), wręczenia oznaczeń (z naszej jednostki otrzymali je: Sławomir Skoczylas (srebrny medal Za Zasługi dla Pożarnictwa) i Grzegorz Kalemba (Strażak Wzorowy) oraz 5 członków MDP (Srebrne Odznaki MDP). Na koniec strażacki piknik w Parku Geologicznym.

Pod Pomnikiem Św. Floriana w Żegocinie.

   W innym niż zwykle terminie, bo 3 maja, a więc w przeddzień Świętego Floriana, druhowie strażacy wzięli udział w mszy świętej, odprawionej przed południem, o godzinie 8.30, w ich intencji przez ks. proboszcza Leszka Dudziaka. Strażacko - szkolnym i samorządowym pododdziałem pocztów sztandarowych dowodził Komendant Gminny Janusz Stańdo. Nabożeństwo uświetniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta CKSiT w Żegocinie, która po zakończonej mszy poprowadziła strażacki pododdział pod Pomnik Świętego Floriana, pod którym delegacja strażaków złożona z prezesów i naczelników złożyła wiązankę kwiatów.

Strażacka warta honorowa przy Grobie Pańskim.

  Zgodnie z wieloletnią tradycją druhowie strażacy z wszystkich jednostek OSP z terenu obu parafii funkcjonujących na terenie Gminy Żegocina parafii tj. Łakty Górnej i Żegociny włączyli się w uroczystości Triduum Paschalnego, które przypadło na pokres od 2 do 4 kwietnia 2015 roku. W tym roku nabożeństwo drogi krzyżowej poprowadzili w Żegocinie druhowie z OSP w Bełdnie, natomiast wartę przy pańskim grobie pełnili na zmianę strażacy z OSP w Bytomsku, Bełdnie i Żegocinie. Druhowie uczestniczyli także w mszy świętej rezurekcyjnej i towarzyszącej jej procesji, która odbyła się w Wielką Sobotę 4 kwietnia o godzinie 19.00.

2015-03-30 n- Posiedzenie Zarządu.

    Posiedzenie Zarządu naszej jednostki w dniu 30 marca 2015 roku, prowadzone przez Druha Prezesa Zdzisława Waligórę, poświęcone było głównie tematowi udziału strażaków w uroczystościach Wielkiego Tygodnia. Przedyskutowano także temat pozyskania nowych członków, jak również zgłoszenia wniosku o odznaki srebrne dla 5 członków MDP. Była także mowa o staraniach o zakup defibrylatora oraz detektora gazów. Poruszono temat szkoleń strażackich oraz przygotowania drużyny do gminnych eliminacji zawodów sportowo - pożarniczych.

2015-03-11 - na pogrzebie w Czermnej.

  Przez kolejne dwa dni 10 i 11 marca 2015 roku poczet sztandarowy naszej jednostki wraz z reprezentacja jednostki uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych. 10 marca w żegocińskim kościele, a następnie na miejscowym cmentarzu pożegnano Ś.P. Druha Andrzeja Waligórę - jednego z założycieli OSP w Bytomsku. Dzień później delegacja naszej jednostki (łącznie w delegacjami wszystkich OSP z terenu Gminy Żegocina, wyjechała do Czermnej gm. Szerzyny, aby pożeganać zmarłego S.P. Juliana Szczygła - Tatę Ks. Stanisława Szczygła - Proboszcza w Łąkcie i Kapelana Strażaków Gminy Żegocina oraz Powiatu Bocheńskiego.

2015-02-14 Walne Zebranie Członków.

  W dniu 14 lutego 2015 roku, w Klubie "Relaks" CKSiT w Żegocinie miało miejsce doroczne Walne Zebranie Członków naszej jednostki. Przed obradami Druhowi Dariuszowi Wronie został wręczony brązowy medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa", a kilkunastu strażakom odznaki "Wysługa lat". Uroczyste ślubowanie złożyła przyjęta do grupy seniorów wychowanka MDP - Druhna Angelika Zakrzewska. Obradami kierował Druh Tadeusz Olszewski. Zebrani wysłuchali sprawozdań, udzielili Zarządowi absolutorium, uchwalili plany na 2015 rok. Przemawiali goście, w tym Komendant Powiatowy PSP bryg. Krzysztof Kokoszka. Relacja >>>.

2015-02-02 - posiedzenie Zarządu.

  Pierwsze w obecnym roku posiedzenie Zarządu naszej OSP miało miejsce w dniu 2 lutego 2015 r. Uczestniczyli w nim druhowie: Zdzisław Waligóra, Jan Mróz, Tadeusz Olszewski, Sławomir Skoczylas, Paweł Bilski, Radosław Waligóra. Podjęto uchwałę o przyjęciu nowych członków oraz pokrycia ksztów walnego zebrania,  zaplanowanego na sobotę - 14 lutego 2015 roku. Zapoznano się z wytycznymi w sprawie organizacji walnego zebrania sprawozdawczego. Najwięcej czasu zajęło przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia walnego zebrania członków. Dokonano analizy przeprowadzonych akcji, szkoleń i badań lekarskich.

2015-01-18 Przy grobie ks. A. Poręby.

  Po raz dwunasty kilku strażaków z jednostki OSP w Żegocinie pojechało strażackim busem do Ptaszkowej, aby w rocznicę śmierci Ks. prałata Antoniego Poręby pomodlić się przy Jego grobie oraz złożyć kwiaty i zapalić znicze. W tym dniu tj. 18 stycznia 2015 roku do rodzinnej miejscowości Ks. Prałata wyjechali druhowie: Jan Mróz, Tadeusz Olszewski, Sylwester Janiczek, Mirosław Zatorski. Po modlitwie na cmentarzu poprowadzonej przez Annę Rogala uczestnicy wyjazdu spotkali się z Rodzina Zmarłego Kapłana, a następnie uczestniczyli we msy świętej odprawionej w Jego intencji. Relacja w serwisie www.zegocina.pl.

Strażacki opłatek 2015.

  Po OSP w Łąkcie Górnej, w której odbyło się ubiegłoroczne spotkanie opłatkowe strażaków, przyszła kolej na OSP w Żegocinie. Członkowie naszej jednostki zaprosili druhów z pozostałych jednostek gminy oraz gości na 11 stycznia 2015 roku do sali widowiskowej CKSiT w Żegocinie. Oprócz 55 druhów z wszystkich jednostek przybyli na nie goście, m. in: radny powiatowy z Rozdziela - Jan Marcinek, Przewodnicząca Rady Gminy Żegocina - Lucyna Nowak, Komendant Powiatowy PSP w Bochni Krzysztof Kokoszka, W roli gospodarza wystąpił Prezes Zarządu naszej jednostki Druh Zdzisław Waligóra. Relacja w serwisie www.zegocina.pl.

powrót

© Ochotnicza Straż Pożarna w Żegocinie - All rights reserved.