Swerwis OSP w Żegocinie.

OSP ŻEGOCINA - AKTUALNOŚCI 2016

2016-10.15 - Pielgrzymka do Ptaszkowej.

15. października 2016 roku  8 druhów  z naszej jednostki (na czele z prezesem Zdzisławem Waligórą i Naczelnikiem Janem Mrozem) wraz z nowym ks proboszczem - Bogusławem Pasierbem przyjętym w szeregi naszej OSP oraz druhami z pozostałych gminnych jednostek uczestniczyli w 13 pielgrzymce do Ptaszkowej na grób św. pamięci ks.proboszcza Antoniego Poręby, który zmarł w 2003 roku i został pochowany właśnie w Ptaszkowej. Wyjazd zorganizował ks. Stanisław Szczygiel - Kapelan Gminny oraz Powiatowy Straży Pożarnych. Koncelebrowaną mszę świetą w zabytkowym kościele odprawili obaj księża, homilię wygłosił ks. kapelan.

2016-10.05 - Strażacy w bocheńskiej bazylice.

W tegorocznej pielgrzymce do Bazyliki św. Mikołaja na odpustowe nabożeństwo różańcowe, będące częścią Wielkiego Tygodniowego Odpustu ku czci Królowej Różańca Świętego - Matki Boskiej Bocheńskiej w dniu 8 października 2016 roku przybyli strażacy, policjanci, straż miejska, samorządowcy, sołtysi, hutnicy oraz liczne piesze pielgrzymki z powiatu bocheńskiego i brzeskiego. Wśród uczestników tej pielgrzymki było 8 druhów z naszej jednostki, w tym nasz poczet sztandarowy. Msza była celebrowana była przez kilku księży pod przewodnictwem Władysława Kuliga - Kapelana Wojewódzkiego Strażaków.  

2016-09-21 - Kurs 21 września 2016 roku w siedzibie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Wiśniczu zostało zakończone szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP. Celem szkolenia było przygotowanie strażaków ratowników OSP do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczych podczas działań przy miejscowych zagrożeniach z wykorzystaniem sprzętu ratownictwa technicznego. Szkolenie było przeprowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Bochni w okresie od 9 do 21 września 2016 r. Z naszej jednostki w szkoleniu uczestniczyło dwóch druhów Tomasz Janiczek i Grzegorz Jędrzejek .
Na obozie MDP w Jarosławcu.

W okresie od 27. czerwca do 10. lipca 2016 roku trzech członków MDP OSP Żegocina (Jakub Janiczek, Paweł Kamionka, Patryk Podolny) przebywało na obozie szkoleniowo - wypoczynkowym w ośrodku "Róża Wiatrów" w Jarosławcu, województwo zachodnio - pomorskie. Odbywali tam szkolenia praktyczne i teoretyczne, przygotowujące ich do pełnienia funcji dowódcy druzyny modzięzowej. Jako jedyni zdali egzamin z wynikiem 100%. Zostali przydzieleni do sekcji nr 11, której dowódcą był Jakub Janiczek.W wolnym czasie odwiedzili Ustkę i Koszalin, gdzie korzystali z tamtejszych atrakcji.

2016-05-26 - Procesja Bożego Ciała.

Uroczystość Bożego Ciała tym roku przypadło na dzień 26 maja 2016 roku. Uroczystą, koncelebrowaną mszę świętą, połączoną z obchodami 25. lecia kapłaństwa pochodzącego z Żegociny ks. dr Janusza Sądla, uświetnili śpiewem parafialny chór oraz muzyką Orkiestra Młodzieżowa CKSiT w Żegocinie. Eucharystię sprawowali: Ks. Jubilat - dr Janusz Sądel, Ks. dr Józef Kula i Ks. mgr Leszek Dudziak - Proboszcz w Żegocinie. Po zakończeniu mszy świętej z kościoła wyszła procesja do czterech ołtarzy. Tradycyjnie już baldachim nieśli strażacy, oni tez zabezpieczali ruch drogowy, a także szli w asyście. Dowodził druh Jan Mróz.

2016-04-21 - Inspekcja w OSP Żegocina.

Kolejna inspekcja naszej jednostki miała miejsce w dniu 21 kwietnia 2016 roku. Prawie w samo południe przed remizę OSP w Żegocinie zajechał wóz inspekcyjny z Państwowej Straży Pożarnej w Bochni (st. kpt. Paweł Matyasik i mł. kpt. Mateusz Satoła). Przybył także Komendant Gminny ZOSP RP w Żegocinie Janusz Stańdo. Uruchomiono syrenę i członkowie JOT-u otrzymali SMS-y z tekstem "Alarm pożarowy". Szybko pojawiła się sekcja bojowa naszej jednostki, z naczelnikiem Janem Mrozem na czele. Otwarto remizę, z której niebawem wyjechał nasz nowy samochód Volvo. Rozpoczęło się dokładne badanie dokumentów, sprawności sprzętów itd.   

2016-04-14 - Ogniska Ducha Świętego.

14 kwietnia 2016 roku odbyły się ogólnopolskie obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski. W tym dniu z inicjatywy Zarządów Głównych Związku Podhalan w Polsce i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w wielu miejscowościach całej Polski zapalone zostały symboliczne watry. Do akcji włączyła się także nasza jednostka. W modlitewnym spotkaniu przy ognisku zapalonym w Parku Geologicznym w Żegocinie wzieło udział 16 strażaków z OSP w Żegocinie, w tym 8 członków drużyny młodzieżowej, Wójt Gminy Żegocina - Jerzy Błoniarz i miejscowy proboszcz Ks. Leszek Dudziak, który przewodniczył modlitwie. 

2016-04-07 - Szkolenie w Rzezawie.

7 kwietnia 2016 roku na boisku sportowym w gminie Rzezawa, które jest wyznaczone na lądowisko dla śmigłowców ratunkowych LPR, odbyło się szkolenie doskonalące z zakresu współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym dla strażaków ochotników z terenu powiatu bocheńskiego. Szkolenie to było kontynuacją odbytego w roku 2015 kursu teoretycznego. W części praktycznej wzięli udział strażacy z wszystkich jednostek KSRG z naszego powiatu, łącznie 53 osoby. Wśród uczestników szkolenia byli druhowie z naszej jednostki: Jan Mróz, Zdzisław Waligóra. Wszyscy uczestnicy kursu uzyskali certyfikaty ukończenia kursu.

Druhowie OSP Żegocina na rezurekcji.

Zgodnie z wieloletnią tradycją druhowie strażacy z wszystkich jednostek OSP z terenu obu parafii funkcjonujących na terenie Gminy Żegocina tj. Łąkty Górnej i Żegociny włączyli się w uroczystości Triduum Paschalnego, które przypadło na okres od 24-28. marca 2016 roku. W tym roku nabożeństwo drogi krzyżowej poprowadzili w Żegocinie druhowie z OSP w Bytomsku, natomiast wartę przy pańskim grobie pełnili na zmianę strażacy z OSP w Bytomsku, Bełdnie i Żegocinie. Druhowie uczestniczyli także w mszy świętej rezurekcyjnej i towarzyszącej jej procesji, która odbyła się w Wielką Sobotę o godzinie 19.00.

2016-01-30 Zebranie sprawozdawczo - wyborcze.

30 stycznia 2016 r. w Klubie "Relaks" miało miejsce zebranie sprawozdawczo - wyborcze, kończące pięcioletnią kadencję zarządu i komisji rewizyjnej. Przy 72% frekwencji członkowie OSP Żegocina, łącznie z drużyną młodzieżową, udzielili zarządowi absolutorium, uchwalili plan pracy i plan finansowy na 2016 rok oraz wybrali nowy zarząd i komisję rewizyjną na kadencję 2016-2020. Nowy zarząd pracować będzie w składzie: Zdzisław Janiczek - prezes, Jan Mróz - wiceprezes - Naczelnik, Tomasz Janiczek - wiceprezes, Sławomir Skoczylas - zastępca naczelnika, Radosław Waligóra - sekretarz, Paweł Bilski - skarbnik, Mirosław Zatorski - gospodarz. [Więcej >>>]

2016-01-28 - wycieczka do Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

W dniu 28 stycznia 2016 r. grupa ośmiorga członków naszej drużyny młodzieżowej pod opieką druhów z naszej jednostki: Tadeusza Olszewskiego, Jana Mroza, Tomasza Janiczka wyjechała wraz z członkami młodzieżówek pozostałych gminnych jednostek i ich opiekunami do Szkoły Aspirantów Pożarnictwa w Krakowie. Zwiedzono budynek Szkoły, stanowisko alarmowania, salę gimnastyczną oraz oglądnięto wyposażenie JRG tej Szkoły. Kadeci tej szkoły nie tylko się szkolą, ale także biorą udział w około 1500 akcjach ratowniczych rocznie. Od przewodników młodzi strażacy dowiedzieli się o systemie szkolenia i wyposażeniu. Wycieczkę zakończono obiadem w szkolnej stołówce.

Posiedzenie Zarządu 24.01.2016.

Na drugim w tym roku posiedzeniu Zarząd naszej jednostki w dniu 24 stycznia 2016 r. zatwierdził materiały na najbliższe zebranie sprawozdawczo - wyborcze tj. sprawozdanie zarządu, przygotowane przez Prezesa - Druha Zdzisława Waligórę i sprawozdanie finansowe, przygotowane przez skarbnika - Druha Pawła Bilskiego. Przedyskutowano także propozycje do planu pracy i planu zakupów na 2016 rok. Podjęto także uchwałę o przyjęciu w szeregi naszej OSP Marcina Zatorskiego - kolejnego druha z tej "strażackiej rodziny". Obecnie członkami jednostki są: senior - Władysław Zatorski, ojciec - Mirosław i jego syn Marcin Zatorski.

2016-01-17 - strażacy przy grobie ks. A. Poręby.

Już 13 lat minęło od dnia śmierci wieloletniego proboszcza żegocińskiej parafii - księdza prałata Antoniego Poręby, który zmarł 23 stycznia 2013 roku i zgodnie ze swoją wolą wyrażoną w testamencie został pochowany 26 stycznia 2003 roku w rodzinnej Ptaszkowej. Parafianie z Żegociny nawiedzają Jego grób co roku. Tradycję podtrzymano 17 stycznia 2016 roku, gdy do Ptaszkowej wyjechała grupa parafian z Żegociny, a wśród nich delegacja naszej OSP, z druhem naczelnikiem Janem Mrozem na czele.  Przy pięknej, zimowej pogodzie udali się najpierw na cmentarz, by na grobie Ks. Prałata Antoniego Poręby złożyć wieniec, zapalić znicze, pomodlić się.

2016-01-12-Posiedzenie Zarządu OSP Żegocina.

Pierwsze w obecnym roku posiedzenie Zarządu naszej OSP miało miejsce w dniu 12 stycznia 2016 roku. Uczestniczył w nim Wójt Jerzy Błoniarz. Na jego prośbę nasz Zarząd wyraził zgodę na udostępnienie świetlicy naszej remizy na potrzeby realizacji dwóch projektów" "Centra Komputerowe" oraz "Ośrodek Wsparcia". Zapoznano się z wytycznymi w sprawie organizacji walnego zebrania sprawozdawczego. Najwięcej czasu zajęło przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia walnego zebrania członków. Dokonano analizy przeprowadzonych akcji, szkoleń i badań lekarskich i naniesiono dane do Raportu OSP.

2016-01-09 - Opłatek Strażacki w OSP Bytomsko.

9 stycznia 2016 roku kilku druhów z naszej jednostki wzięło udział w XIII Gminnym Opłatku Strażackim, zorganizowanym w świetlicy remizy przez Druhów z OSP w Bytomsku. Rolę gospodarza spotkania pełnił Prezes Zarządu OSP Bytomsko - Druh Piotr Zapiór. On też odebrał z rąk Naczelnika OSP Żegocina Druha Jana Mroza zegar przechodni, który zgodnie z naszą tradycją przekazywany jest na rok czasu jednostce, która pełniła obowiązki gospodarza uroczystości. Części religijnej przewodniczył ks. Stanisław Szczygieł - od IV kwartału 2015 roku pełniący obowiązki Kapelana Powiatowego Straży Pożarnych.

powrót

© Ochotnicza Straż Pożarna w Żegocinie - All rights reserved.