Swerwis OSP w Żegocinie.

OSP ŻEGOCINA - AKTUALNOŚCI 2016

2016-12-10 - Strazacy roznoszą kalendarze.

W wekend 10-11. grudnia 2016 roku strażacy z OSP Żegocina odwiedzali domy mieszkańców wsi (podobnie robili druhowie z pozostałych jednostek Gminy Żegocina), aby przekazać mieszkańcom strażackie kalendarze na 2017 rok i złożyć im noworoczne życzenia. Kalendarz został opracowany przez druha Tadeusza Olszewskiego i wydany w tarnowskiej drukarni Mirosława Dryli. Dużą pomocą było finansowe wsparcie wydawnictwa przez darczyńców - firmy: "Rafan - Auto części" z Żegociny, "Kuchnie - Czesław Łękawa" z Łakty Górnej, "Auto - laweta - Karol Rosiek" z Żegociny i realizującej wywóz odpadów komunalnych firmę "Traszkan" z Zegartowic.

MDP Żegocina - II miejsce.

3. grudnia 2016 roku - w sali gimnastycznej PSP w Żegocinie rozegrano  VII. Gminny Turniej Rekreacyjny MDP, będący jednocześnie eliminacje do turnieju powiatowego zaplanowanego na pierwszą sobotę ferii zimowych (28 stycznia 2017 roku). Prezes Jerzy Błoniarz wręczył puchary kapitanom każdej drużyny. Otrzymała je każda z drużyn, a ten największy trafił w ręce kapitana drużyny młodzieżowej OSP Łąkta Górna. Kolejno dalsze miejsca zajęły: MDP OSP Żegocina, MDP OSP Rozdziele i MDP OSP Bytomsko. Naczelnik OSP Żegocina - Jan Mróz - przekazał na ręce dowódców wszystkich drużyn młodzieżowych z Gminy Żegocina nowe komplety ubrań koszarowych.

2016-11.26 - Jerzy Błoniarz na IV Zjeździe Powiatowym ZOSP RP w Bochni.

26. listopada 2016 roku - wybrani na Zjeździe Gminnym delegaci i przedstawiciele Gminy Żegocina wzięli udzial w IV. Zjeździe Powiatowym ZOSP RP w Bochni, który odbył się w nowej Komendzie PSP w Bochni. Członkowie OSP Żegocina - druhowie Jerzy Błoniarz i Tadeusz Olszewski zostali wybrani w skład nowych władz powiatowych Związku. Druh Tadeusz Olszewski został wybrany Sekretarzem ZOP ZOSP RP w Bochni, Jerzy Błoniarz - członkiem Zarządu i dodatkowo przedstawicielem ZOP we władzach wojewódzkich, a Tadeusz Stary OSP w Łąkcie Górnej będzie jednym z 5 delegatów powiatu bocheńskiego na zjazd wojewódzki.

2016-11.11 - Udział w gminnych obchodach Święta Niepodległości.

11. listopada 2016 roku - poczet sztandarowy naszej jednostki wraz z pocztami pozostałych jednostek, samorządu i szkół wziął udzial w Gminnych Obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Po mszy świętej, zakończonej odśpiewaniem hymnu "Boże coś Polskę" orkiestra, poczty sztandarowe, delegacje samorządu i uczestnicy nabożeństwa przemaszerowali na cmentarz wojenny nr 302 w Żegocinie, położony w środkowej części cmentarza parafialnego. Tu odbyła się skromna ceremonia złożenia kwiatów i zniczy pod pomnikiem głównym cmentarza wojennego, przy którym honorową wartę pełnili w mundurach uczniowie Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie.

2016-11.07 - Gminne ćwiczenia OSP w Rozdzielu.

7. listopada 2016 roku - w Rozdzielu odbyły się Gminne Ćwiczenia OSP. Po odprawie służbowej w Klubie "Relaks" w Żegocinie, na sygnał wysłany ze stanowiska dowodzenia PSP w Bochni, w kierunku szkoły w Rozdzielu wyruszyły wozy bojowe gminnych jednostek OSP. Strażacy - ochotnicy, ćwiczyli procedury związane z gaszeniem pożaru obiektu i ewakuacją uczniów i pracowników Zespołu Szkół w Rozdzielu. Najtrudniejsze zadanie - działanie wewnątrz budynku oraz prowadzenie akcji ratowniczej przypadły OSP Łąkta Górna i OSP Żegocina. Pozostałe jednostki: OSP Bełdno, OSP Bytomsko i OSP Rozdziele wykonywały zadania pomocnicze, głównie pobór i transport wody.

2016-11.05 - Strazackie Zaduszki 2016.

5. listopada 2016 roku - delegacja druhów z naszej jednostki,na czele z Naczelnikiem Janem Mrozem wzięła udział w tTrzynastych już Strażackich Zaduszkiach, które miały miejsce 5 listopada 2016 roku w Kościele Parafialnym w Łąkcie. W nabożeństwie uczestniczyli: delegacje strażaków z wszystkich jednostek Gminy Żegocina oraz OSP w Łąkcie Dolnej (gmina Trzciana), członkowie drużyn młodzieżowych OSP w Łąkcie Górnej, członkowie strażackich rodzin i parafianie oraz mł. bryg. Piotr Gadowski - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Bochni. którzy przybyli, aby pomodlić się w intencji zmarłych strażaków. 

2016-10.15 - Pielgrzymka do Ptaszkowej.

15. października 2016 roku 8 druhów  z naszej jednostki (na czele z prezesem Zdzisławem Waligórą i Naczelnikiem Janem Mrozem) wraz z nowym ks proboszczem - Bogusławem Pasierbem przyjętym w szeregi naszej OSP, oraz druhami z pozostałych gminnych jednostek uczestniczyli w 13 pielgrzymce do Ptaszkowej na grób św. pamięci ks.proboszcza Antoniego Poręby, który zmarł w 2003 roku i został pochowany właśnie w Ptaszkowej. Wyjazd zorganizował ks. Stanisław Szczygiel - Kapelan Gminny oraz Powiatowy Straży Pożarnych. Koncelebrowaną mszę świetą w zabytkowym kościele odprawili obaj księża, homilię wygłosił ks. kapelan.

2016-10.05 - Strażacy w bocheńskiej bazylice.

W tegorocznej pielgrzymce do Bazyliki św. Mikołaja na odpustowe nabożeństwo różańcowe, będące częścią Wielkiego Tygodniowego Odpustu ku czci Królowej Różańca Świętego - Matki Boskiej Bocheńskiej w dniu 8 października 2016 roku przybyli strażacy, policjanci, straż miejska, samorządowcy, sołtysi, hutnicy oraz liczne piesze pielgrzymki z powiatu bocheńskiego i brzeskiego. Wśród uczestników tej pielgrzymki było 8 druhów z naszej jednostki, w tym nasz poczet sztandarowy. Msza była celebrowana była przez kilku księży pod przewodnictwem Władysława Kuliga - Kapelana Wojewódzkiego Strażaków.  

2016-09-21 - Kurs 21 września 2016 roku w siedzibie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Wiśniczu zostało zakończone szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP. Celem szkolenia było przygotowanie strażaków ratowników OSP do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczych podczas działań przy miejscowych zagrożeniach z wykorzystaniem sprzętu ratownictwa technicznego. Szkolenie było przeprowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Bochni w okresie od 9 do 21 września 2016 r. Z naszej jednostki w szkoleniu uczestniczyło dwóch druhów Tomasz Janiczek i Grzegorz Jędrzejek .
Na obozie MDP w Jarosławcu.

W okresie od 27. czerwca do 10. lipca 2016 roku trzech członków MDP OSP Żegocina (Jakub Janiczek, Paweł Kamionka, Patryk Podolny) przebywało na obozie szkoleniowo - wypoczynkowym w ośrodku "Róża Wiatrów" w Jarosławcu, województwo zachodnio - pomorskie. Odbywali tam szkolenia praktyczne i teoretyczne, przygotowujące ich do pełnienia funcji dowódcy druzyny modzięzowej. Jako jedyni zdali egzamin z wynikiem 100%. Zostali przydzieleni do sekcji nr 11, której dowódcą był Jakub Janiczek.W wolnym czasie odwiedzili Ustkę i Koszalin, gdzie korzystali z tamtejszych atrakcji.

2016-05-26 - Procesja Bożego Ciała.

Uroczystość Bożego Ciała tym roku przypadło na dzień 26 maja 2016 roku. Uroczystą, koncelebrowaną mszę świętą, połączoną z obchodami 25. lecia kapłaństwa pochodzącego z Żegociny ks. dr Janusza Sądla, uświetnili śpiewem parafialny chór oraz muzyką Orkiestra Młodzieżowa CKSiT w Żegocinie. Eucharystię sprawowali: Ks. Jubilat - dr Janusz Sądel, Ks. dr Józef Kula i Ks. mgr Leszek Dudziak - Proboszcz w Żegocinie. Po zakończeniu mszy świętej z kościoła wyszła procesja do czterech ołtarzy. Tradycyjnie już baldachim nieśli strażacy, oni tez zabezpieczali ruch drogowy, a także szli w asyście. Dowodził druh Jan Mróz.

2016-04-21 - Inspekcja w OSP Żegocina.

Kolejna inspekcja naszej jednostki miała miejsce w dniu 21 kwietnia 2016 roku. Prawie w samo południe przed remizę OSP w Żegocinie zajechał wóz inspekcyjny z Państwowej Straży Pożarnej w Bochni (st. kpt. Paweł Matyasik i mł. kpt. Mateusz Satoła). Przybył także Komendant Gminny ZOSP RP w Żegocinie Janusz Stańdo. Uruchomiono syrenę i członkowie JOT-u otrzymali SMS-y z tekstem "Alarm pożarowy". Szybko pojawiła się sekcja bojowa naszej jednostki, z naczelnikiem Janem Mrozem na czele. Otwarto remizę, z której niebawem wyjechał nasz nowy samochód Volvo. Rozpoczęło się dokładne badanie dokumentów, sprawności sprzętów itd.   

2016-04-14 - Ogniska Ducha Świętego.

14 kwietnia 2016 roku odbyły się ogólnopolskie obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski. W tym dniu z inicjatywy Zarządów Głównych Związku Podhalan w Polsce i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w wielu miejscowościach całej Polski zapalone zostały symboliczne watry. Do akcji włączyła się także nasza jednostka. W modlitewnym spotkaniu przy ognisku zapalonym w Parku Geologicznym w Żegocinie wzieło udział 16 strażaków z OSP w Żegocinie, w tym 8 członków drużyny młodzieżowej, Wójt Gminy Żegocina - Jerzy Błoniarz i miejscowy proboszcz Ks. Leszek Dudziak, który przewodniczył modlitwie. 

2016-04-07 - Szkolenie w Rzezawie.

7 kwietnia 2016 roku na boisku sportowym w gminie Rzezawa, które jest wyznaczone na lądowisko dla śmigłowców ratunkowych LPR, odbyło się szkolenie doskonalące z zakresu współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym dla strażaków ochotników z terenu powiatu bocheńskiego. Szkolenie to było kontynuacją odbytego w roku 2015 kursu teoretycznego. W części praktycznej wzięli udział strażacy z wszystkich jednostek KSRG z naszego powiatu, łącznie 53 osoby. Wśród uczestników szkolenia byli druhowie z naszej jednostki: Jan Mróz, Zdzisław Waligóra. Wszyscy uczestnicy kursu uzyskali certyfikaty ukończenia kursu.

Druhowie OSP Żegocina na rezurekcji.

Zgodnie z wieloletnią tradycją druhowie strażacy z wszystkich jednostek OSP z terenu obu parafii funkcjonujących na terenie Gminy Żegocina tj. Łąkty Górnej i Żegociny włączyli się w uroczystości Triduum Paschalnego, które przypadło na okres od 24-28. marca 2016 roku. W tym roku nabożeństwo drogi krzyżowej poprowadzili w Żegocinie druhowie z OSP w Bytomsku, natomiast wartę przy pańskim grobie pełnili na zmianę strażacy z OSP w Bytomsku, Bełdnie i Żegocinie. Druhowie uczestniczyli także w mszy świętej rezurekcyjnej i towarzyszącej jej procesji, która odbyła się w Wielką Sobotę o godzinie 19.00.

2016-01-30 Zebranie sprawozdawczo - wyborcze.

30 stycznia 2016 r. w Klubie "Relaks" miało miejsce zebranie sprawozdawczo - wyborcze, kończące pięcioletnią kadencję zarządu i komisji rewizyjnej. Przy 72% frekwencji członkowie OSP Żegocina, łącznie z drużyną młodzieżową, udzielili zarządowi absolutorium, uchwalili plan pracy i plan finansowy na 2016 rok oraz wybrali nowy zarząd i komisję rewizyjną na kadencję 2016-2020. Nowy zarząd pracować będzie w składzie: Zdzisław Janiczek - prezes, Jan Mróz - wiceprezes - Naczelnik, Tomasz Janiczek - wiceprezes, Sławomir Skoczylas - zastępca naczelnika, Radosław Waligóra - sekretarz, Paweł Bilski - skarbnik, Mirosław Zatorski - gospodarz. [Więcej >>>]

2016-01-28 - wycieczka do Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

W dniu 28 stycznia 2016 r. grupa ośmiorga członków naszej drużyny młodzieżowej pod opieką druhów z naszej jednostki: Tadeusza Olszewskiego, Jana Mroza, Tomasza Janiczka wyjechała wraz z członkami młodzieżówek pozostałych gminnych jednostek i ich opiekunami do Szkoły Aspirantów Pożarnictwa w Krakowie. Zwiedzono budynek Szkoły, stanowisko alarmowania, salę gimnastyczną oraz oglądnięto wyposażenie JRG tej Szkoły. Kadeci tej szkoły nie tylko się szkolą, ale także biorą udział w około 1500 akcjach ratowniczych rocznie. Od przewodników młodzi strażacy dowiedzieli się o systemie szkolenia i wyposażeniu. Wycieczkę zakończono obiadem w szkolnej stołówce.

Posiedzenie Zarządu 24.01.2016.

Na drugim w tym roku posiedzeniu Zarząd naszej jednostki w dniu 24 stycznia 2016 r. zatwierdził materiały na najbliższe zebranie sprawozdawczo - wyborcze tj. sprawozdanie zarządu, przygotowane przez Prezesa - Druha Zdzisława Waligórę i sprawozdanie finansowe, przygotowane przez skarbnika - Druha Pawła Bilskiego. Przedyskutowano także propozycje do planu pracy i planu zakupów na 2016 rok. Podjęto także uchwałę o przyjęciu w szeregi naszej OSP Marcina Zatorskiego - kolejnego druha z tej "strażackiej rodziny". Obecnie członkami jednostki są: senior - Władysław Zatorski, ojciec - Mirosław i jego syn Marcin Zatorski.

2016-01-17 - strażacy przy grobie ks. A. Poręby.

Już 13 lat minęło od dnia śmierci wieloletniego proboszcza żegocińskiej parafii - księdza prałata Antoniego Poręby, który zmarł 23 stycznia 2013 roku i zgodnie ze swoją wolą wyrażoną w testamencie został pochowany 26 stycznia 2003 roku w rodzinnej Ptaszkowej. Parafianie z Żegociny nawiedzają Jego grób co roku. Tradycję podtrzymano 17 stycznia 2016 roku, gdy do Ptaszkowej wyjechała grupa parafian z Żegociny, a wśród nich delegacja naszej OSP, z druhem naczelnikiem Janem Mrozem na czele.  Przy pięknej, zimowej pogodzie udali się najpierw na cmentarz, by na grobie Ks. Prałata Antoniego Poręby złożyć wieniec, zapalić znicze, pomodlić się.

2016-01-12-Posiedzenie Zarządu OSP Żegocina.

Pierwsze w obecnym roku posiedzenie Zarządu naszej OSP miało miejsce w dniu 12 stycznia 2016 roku. Uczestniczył w nim Wójt Jerzy Błoniarz. Na jego prośbę nasz Zarząd wyraził zgodę na udostępnienie świetlicy naszej remizy na potrzeby realizacji dwóch projektów" "Centra Komputerowe" oraz "Ośrodek Wsparcia". Zapoznano się z wytycznymi w sprawie organizacji walnego zebrania sprawozdawczego. Najwięcej czasu zajęło przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia walnego zebrania członków. Dokonano analizy przeprowadzonych akcji, szkoleń i badań lekarskich i naniesiono dane do Raportu OSP.

2016-01-09 - Opłatek Strażacki w OSP Bytomsko.

9 stycznia 2016 roku kilku druhów z naszej jednostki wzięło udział w XIII Gminnym Opłatku Strażackim, zorganizowanym w świetlicy remizy przez Druhów z OSP w Bytomsku. Rolę gospodarza spotkania pełnił Prezes Zarządu OSP Bytomsko - Druh Piotr Zapiór. On też odebrał z rąk Naczelnika OSP Żegocina Druha Jana Mroza zegar przechodni, który zgodnie z naszą tradycją przekazywany jest na rok czasu jednostce, która pełniła obowiązki gospodarza uroczystości. Części religijnej przewodniczył ks. Stanisław Szczygieł - od IV kwartału 2015 roku pełniący obowiązki Kapelana Powiatowego Straży Pożarnych.

powrót

© Ochotnicza Straż Pożarna w Żegocinie - All rights reserved.