Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Żegocina - 30.01.2016 r.

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE - 30.01.2016

  30 stycznia 2016 r. w Klubie "Relaks" miało miejsce zebranie sprawozdawczo - wyborcze, kończące pięcioletnią kadencję zarządu i komisji rewizyjnej. Na zebranie, prowadzone z woli członków jednostki przez druha Tadeusza Olszewskiego, przybyli goście: Kapelan Powiatowy OSP - Ks. Stanisław Szczygieł, st. kpt. mgr inż. Paweł Matyasik - Naczelnik Wydziału ds. Operacyjno - Szkoleniowych PSP w Bochni, Janusz Stańdo - Komendant Gminny ZOSP RP w Żegocinie.
   Zebranie przebiegało zgodnie z przyjetym porzędkiem obrad. Po wybraniu komisji mandatowej, skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków, zgromadzeni wysłuchali liku sprawozdań, w tym sprawozdania Prezesa ustępującego zarządu - druha Zdzisława Waligóry (pełny tekst - link poniżej), sprawozdania finansowego skarbnika - Pawła Bilskiego, sprawozdania komisji rewizyjnej - druha Stanisława Waligóry oraz sprawozdania z pracy MDP, które odczytała druhna Justyna Janiczek.
  W dalszej części zebrania miała miejsce dyskusja. Przemawiali: Wójt Jerzy Błoniarz (przedstawił wydatki samorządu na rzecz OSP, mówił o dalszych planach, w tym o koniecznych zakupach wyposażenia oraz dziękował za gotowość bojową i służbę), st. kpt. Paweł Matyasik, Tadeusz Olszewski (poinformował o pracy strażackich władz powiatowych, zachęcił do udziału w imprezach organizowanych na terenie powiatu), Ksiądz Kapelan Stanisław Szczygieł podziękował za udział na strażackich pielgrzymkach i nabożeństwach, Komendant Gminny Janusz Stańdo, który także podziękował druhom za współpracę, za udział w ćwiczeniach.
   Przy 72% frekwencji członkowie OSP Żegocina, łącznie z drużyną młodzieżową, udzielili zarządowi absolutorium, uchwalili plan pracy i plan finansowy na 2016 rok oraz wybrali nowy zarząd i komisję rewizyjną na kadencję 2016-2020. Nowy zarząd, który ukonstytuował się na pierwszym posiedzeniu, odbytym podczas przerwy w obradach, pracować będzie w składzie: Zdzisław Janiczek - prezes, Jan Mróz - wiceprezes - Naczelnik, Tomasz Janiczek - wiceprezes, Sławomir Skoczylas - zastępca naczelnika, Radosław Waligóra - sekretarz, Paweł Bilski - skarbnik, Mirosław Zatorski - gospodarz. Wybrana Komisja Rewizyjna ukonstrytuowała się następująco: Stanisłąw Waligóra - przewodniczący, Grzegorz Janiczek - sekretarz, Aleksander Górka - członek. Po dyskusji miało miejsce kilka głosowań, w których zebrani jednogłośnie przyjęli sprawozdania, udzielili zarządowi absolutorium oraz uchwalili plan pracy i plan finansowy oraz wysokość składki członkowskiej na 2016 rok.
   Podczas zebrania, nowo przyjęci członkowie OSP Żegocina - druhowie: Tomasz Janiczek, Patryk Ptaszek, Marcin Zatorski, Grzegorz Jędrzejek, Jerzy Wolak złożyli uroczyste ślubowanie.

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Żegocina - 30.01.2016 r.

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Żegocina - 30.01.2016 r.

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Żegocina - 30.01.2016 r. Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Żegocina - 30.01.2016 r.
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Żegocina - 30.01.2016 r. Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Żegocina - 30.01.2016 r.
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Żegocina - 30.01.2016 r. Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Żegocina - 30.01.2016 r.
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Żegocina - 30.01.2016 r. Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Żegocina - 30.01.2016 r.
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Żegocina - 30.01.2016 r. Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Żegocina - 30.01.2016 r.
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Żegocina - 30.01.2016 r.

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Żegocina - 30.01.2016 r.

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Żegocina - 30.01.2016 r.

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Żegocina - 30.01.2016 r.

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Żegocina - 30.01.2016 r. Ślubowanie nowych członków.
Zarząd OSP Żegocina. Komisja rewizyjna.

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze   OSP Żegocina - 30.01.2016 r.

     

powrót

© Ochotnicza Straż Pożarna w Żegocinie - All rights reserved.