BOGU NA CHWAŁĘ - LUDZIOM NA POŻYTEK

MDP OSP Żegocina 2011 wraz z opiekunem - druhem Janem Mrozem.

DRUŻYNA MŁODZIEŻOWA OSP ŻEGOCINA

   Młodzieżowe drużyny pożarnicze funkcjonowały w naszej jednostce już w latach osiemdziesiątych. Prowadził je druh Kazimierz Waligóra. Po kilku latach prężnej działalności niestety zaprzestano pracy z młodzieżą. Do reaktywacji drużyny doszło we wrześniu 2008 roku, kiedy to emerytowany nauczyciel i członek OSP druh Tadeusz Olszewski zajął się organizacją nowej drużyny. Uchwałę o jej utworzeniu i wyznaczeniu druha Kazimierza Waligóry na opiekuna Zarząd OSP Żegocina podjął 13 września 2008 roku. Pełnienia funlkcji instruktora drużyny podjął się druh Tadeusz Olszewski. Po śmierci druha Kazimierza Waligóry dalszego jej prowadzenia podjął się druh Jan Mróz.

LINKI

CZŁONKOWIE REGULAMIN SPRAWOZDANIA WWW

powrót

© Ochotnicza Straż Pożarna w Żegocinie - All rights reserved.