BOGU NA CHWAŁĘ - LUDZIOM NA POŻYTEK

MDP OSP ŻEGOCINA - SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MDP OSP W ŻEGOCINIE ZA 2013 ROK >>>

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MDP OSP W ŻEGOCINIE ZA 2012 ROK >>>

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ OSP W ŻEGOCINIE ZA 2011 ROK

    W okresie sprawozdawczym w OSP Żegocina działała jedna młodzieżowa - mieszana drużyna, która na początku 2011 roku roku liczyła 19 osób, a na dzień 31 grudnia 2011 tylko 11. Ubytek spowodowany był rezygnacją z członkostwa części uczniów. Radą drużyny kierował Patryk Ptaszek. Jej opiekunem z ramienia Zarządu OSP w Żegocinie był druh Jan Mróz, a instruktorem - druh Tadeusz Olszewski.
    W okresie sprawozdawczym odbyło się 12 zbiórek szkoleniowych i organizacyjnych. Członkowie drużyny uczestniczyli w strażackich uroczystościach, w tym w gminnych obchodach Dnia Strażaka. W dniu 29. stycznia 2011 roku reprezentacja drużyny wzięła udział w IV Turnieju Rekreacyjnym MDP Powiatu Bocheńskiego w Łapanowie. Zdziesiątkowana przez chorobę drużyna walczyła ambitnie, zajmując piąte miejsce w sztafecie. 2 lutego 2011 roku prawie cała drużyna wyjechała na wycieczkę do PSP w Bochni oraz na strzelnicę TKKF „Promień“ w I LO w Bochni. 23 lutego 2011 roku drużyna i jej opiekun zostały zgłoszone do ogólnopolskiego konkursu "Najlepsi z najlepszych" na "Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej opiekuna". Choć nie znalazła się wśród laureatów, to otrzymała nagrodę finansową w wysokości 1 tys. zł, za którą zakupiono komplet hełmów MDP. Obecnie drużyna posiada więc te hełmy oraz 10 kompletów strojów galowych i 10 kompletów dresów. 25 lutego 9 członków MDP OSP Żegocina wzięło udział w kuligu, zorganizowanym na trasie Bełdno - Kierlikówka - Bełdno, dzięki pomocy Naczelnika OSP Bełdno - druha Józefa Grabiarza. 10 marca w Zespole Szkół w Rozdzielu odbyły się Gminne Eliminacje OTWP "Młodzież zapobiega pożarom". Do tego etapu turnieju zakwalifikowało się trzech członków MDP Żegocina: Mikołaj Janiczek, Jacek Stańdo i Patryk Kącki. Tylko Patryk zdołał dotrzeć do ustnego finału, zajmując ostatecznie V. miejsce.Podczas gminnych obchodów Dnia Strażaka w dniu 4 maja 2011 roku, 10 członków MDP OSP Żegocina otrzymało brązowe odznaki MDP, wręczone przed Druha Prezesa Zarządu Gminnego odddziału Leopolda Grabowskiego. 24 czerwca 2011 r. trzech członków drużyny (Patryk Ptaszek, Jerzy Wolak, Mikołaj Janiczek) wyjechało na obóz MDP w Niemczech nad jeziorem Bostal. Był to pierwszy zagraniczny wyjazd członków drużyny poza granice Polski. Kolejnych trzech członków drużyny (Grzegorz Królikowski, Dawid Janiczek i Dominik Janiczek) pojechało na letni obóz szkoleniowo - wypoczynkowy do Rewala nad Morzem Bałtyckim (8 - 22 lipca 2011 r.) i tam pomyślnie ukończyli kurs, otrzymując zaświadczenia upoważniające ich do pełnienia funkcji dowódcy MDP. 28 sierpnia 2011 ośmiu członków MDP Żegocina wzięło udział w I. Gminnych Zawodach Strzeleckich OSP. Paweł Wilk zajął w nich I miejsce, wchodząc potem w skład reprezentacji MDP Gminy Żegocina, która 10 września 2011 roku na zawodach powiatowych w Pogwizdowie zajęła drugie miejsce. 1 października 2011 roku drużyna w składzie 8-osobowym wzięła udział w I. Turnieju o Puchar Przechodni SRGiWP w Żegocinie, rozegranym w czterech konkurencjach na stadionie w Żegocinie, zajmując III miejsce. 3 grudnia 2011 r. drużyna uczestniczyła w II. Gminnym Turnieju Rekreacyjnym MDP, zajmując w klasyfikacji ogólnej III miejsce.
    W imieniu całej drużyny serdecznie dziękujemy za zorganizowanie nam zajęć, szkoleń, sprawowanie opieki oraz przyznane wyróżnienia oraz dofinansowanie wyjazdów na obozy.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ OSP W ŻEGOCINIE ZA 2010 ROK

    W okresie sprawozdawczym w OSP Żegocina działały dwie drużyny, starsza, utworzona we wrześniu 2008 roku oraz młodsza, utworzona we wrześniu 2009 roku. Pierwszym opiekunem drużyny z ramienia Zarządu OSP w Żegocinie był Świętej Pamięci Druh Kazimierz Waligóra. Z chwilą powstania młodszej drużyny jej opiekunem został druh Jan Mróz.
    Od początku istnienia obu tych drużyn zajęcia z jej członkami prowadził druh Tadeusz Olszewski, któremu w zajęciach pomagali druhowie: Kazimierz Waligóra, Marek Waligóra, a ostatnio Jan Mróz i wychowanek drużyny młodzieżowej druh Grzegorz Rutkowski.
    W dniu 24.09.2010 Zarząd Gminnego Oddziału ZOSP RP w Żegocinie na posiedzeniu z udziałem przedstawicieli wszystkich jednostek, postanowił, że członkowie MDP, którzy ukończyli gimnazjum (rocznik 1994) zostaną włączeni do macierzystych jednostek OSP. Tam mieli odbywać dalsze szkolenie.
    W dniu dzisiejszym MDP Gminy Żegocina liczy 19 członków, w tym 4 dziewczęta. 14 osób złożyło ślubowanie i zostało w dniu 4 maja 2010 roku pasowanych na członków MDP OSP Żegocina, pozostali – to kandydaci, którzy przygotowują się do ślubowania i pasowania.
      Na wyposażeniu drużyny jest 10 kompletów strojów galowych oraz 10 kompletów dresów. W roku 2010 odbyło się 20 zbiórek, które trwały w sumie około 50 godzin. Oprócz zbiórek poświęconych szkoleniu z zakresu musztry, poznawania historii i sprzętu, będącego na wyposażeniu macierzystej jednostki, członkowie drużyny uczestniczyli w strażackich uroczystościach tj. gminnych obchodach Dnia Strażaka, pogrzebie druha Kazimierza Waligóry, spotkaniu z delegacją niemieckich strażaków z Saarlouis.
    Trzech członków drużyny: Patryk Ptaszek, Grzegorz Królikowski - z drużyny młodszej oraz Marcin Waligóra - z drużyny starszej, w dniach 12 do 25 lipca 2010 roku było w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym Centrum Młodzieży w miejscowości Wicie (województwo pomorskie) na obozie szkoleniowo - wypoczynkowym członków MDP OSP województwa małopolskiego. Ich pobyt został w części dofinansowany ze środków OSP Żegocina i budżetu gminy. Wszyscy pomyślnie ukończyli kurs i otrzymali zaświadczenia upoważniające ich do pełnienia funkcji dowódcy MDP.
     Wszyscy członkowie MDP OSP Żegocina uczestniczyli w szkolnych, a najlepsi w gminnych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Najlepszy wynik - V miejsce w gminie uzyskał Jacek Stańdo.
    Reprezentacja drużyny uczestniczyła w gminnych eliminacjach Turnieju Rekreacyjnego MDP, rozegranych 1 października 2010 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Żegocinie i zajęła w nich II miejsce, ustępując kolegom
z MDP OSP Łąkta Górna.
     W ciągu 2010 roku zorganizowane zostały dwie imprezy integracyjne: w styczniu 2010 roku kulig na trasie Łąkta Dolna - Rdzawa, połączony z profilaktyczną pogadanką policjanta - dzielnicowego Marcina Dańca oraz - w październiku - ognisko przy altance w Parku Geologicznym w Żegocinie.
    Na wniosek opiekuna drużyn i zarządu OSP Żegocina Zarząd Gminnego Oddziału przyznał 7 brązowych Odznak Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, które zostały wręczone w dniu 1 października 2010 roku, podczas apelu, połączonego ze spotkaniem ze strażakami z Saarlouis.
    Drużyną kierowała Rada MDP OSP Żegocina, wybrana przez członków drużyn, która pracowała w składzie: Dowódca MDP: Patryk Ptaszek, Zastępca dowódcy MDP: Grzegorz Królikowski, Dowódca Sekcji: Dominik Janiczek , Zastępca dowódcy Sekcji: Mikołaj Janiczek, Sekretarz: Justyna Lisek, Skarbnik: Lidia Bilska.
    Dodać należy, że w pierwszej połowie 2010 roku aktywnie działała starsza drużyna MDP, której opiekunem był druh Kazimierz Waligóra. Drużyna ta liczyła wtedy 9 osób - uczniów żegocińskiego gimnazjum. W okresie wiosennym drużyna przygotowywała się do startu w gminnych zawodach sportowo – pożarniczych, do którego jednak nie doszło ze względu na nieodbycie się tych zawodów.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MŁODZIEŻOWEJ DRUŻNY POŻARNICZEJ OSP W ŻEGOCINIE
ZA OKRES IX – XII 2008 ROKU.

    Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP w Żegocinie została utworzona na mocy uchwały Zarządu OSP w Żegocinie z dnia 13 września 2008 roku. Początkowo do drużyny zapisało się 25 uczniów ze starszych klas szkoły podstawowej
i gimnazjum w Żegocinie. Obecnie drużyna liczy 19 członków, gdyż pozostali, z powodu kilku nieusprawiedliwionych nieobecności na zbiórkach, została usunięta ze składu drużyny.
    Już 19 września odbyło się w szkole spotkanie pana Tadeusza Olszewskiego z uczniami, podczas którego zapoznani zostaliśmy z możliwościami działania w MDP. 8 października 2008 roku miała miejsce pierwsza zbiórka szkoleniowa. W okresie sprawozdawczym takich zbiórek było 9. Podczas nich ćwiczyliśmy m.in. musztrę, rozwijanie i zwijanie węży oraz podpinanie ich do prądownicy i rozdzielacza, w remizie poznaliśmy wyposażenie naszej jednostki i zapoznaliśmy się z podstawowym sprzętem.
    Kilka zbiórek poświęconych było przygotowaniu się do udziału w II. Powiatowym Turnieju Rekreacyjnym, który odbył się 13 grudnia 2008 roku w sali sportowej szkoły w Żegocinie. Nasza reprezentacja zajęła III miejsce w turnieju halowej piłki nożnej i I miejsce w strażackim torze przeszkód, za co otrzymaliśmy dyplomy i nagrody rzeczowe.
    12 października nasza drużyna otrzymała 10 kompletów dresów ćwiczebnych, a na początku grudnia także 10 czapeczek MDP. Podczas zawodów wygraliśmy torbę podróżną i to jest jedyne nasze wyposażenie.
Obecnie pod kierunkiem naszych opiekunów: druhów Tadeusza Olszewskiego, Kazimierza Waligóry, Jana Mroza i nauczyciela pana Wiesława Wolaka przygotowujemy się do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” oraz zawodów sportowo – pożarniczych według regulaminu CTIF.
    5 listopada 2009 roku wybraliśmy Radę Drużyny w składzie: Mirosław Dziedzic - dowódca MDP, Patryk Dudzic - z-ca dowódcy MDP, Mariusz Waligóra - dowódca sekcji MDP, Jarosław Kępa - z-ca dowódcy sekcji MDP, Dominik Duch - sekretarz, Mateusz Kępa - skarbnik, Tomasz Wrona - kronikarz.
     Podczas ostatniej zbiórki opracowaliśmy plan pracy na 2009 rok, który zakłada m. in. udział w gminnych zawodach sportowo - pożarniczych, udział w OTWP, zorganizowanie rozgrywek sportowych, ognisk, wycieczek i co najważniejsze - po zakończeniu prób kandydackich, złożenie ślubowania i pasowanie na strażaka - młodzieżowca.

powrót

© Ochotnicza Straż Pożarna w Żegocinie - All rights reserved.