BOGU NA CHWAŁĘ - LUDZIOM NA POŻYTEK

ZASŁUŻENI DLA OSP ŻEGOCINA

KAZIMIERZ WALIGÓRA  1946 - 2010

Ż  Kazimierz Waligóra urodził się 6 kwietnia 1946 roku. Pochodził z zacnego żegocińskiego rodu Waligórów, w którym wszyscy byli społecznikami, tak też on został wychowany i tak wychował swoich dwoje dzieci. Był oddanym mężem, ojcem, dziadkiem, bratem, sąsiadem, kolegą, człowiekiem zawsze spokojnym, życzliwym, szczerym, niezwykle pracowitym i pełnym humoru.  Potrafił zorganizować ludzi do wspólnej pracy. Był oddanym Radnym Gminy Żegocina przez 2 kadencje - od 1998 do 2006 r. Umiał zająć twarde stanowisko przy podejmowaniu ważnych dla całej Gminy decyzji. Przez wiele lat działał w Komitecie Rodzicielskim Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Żegocinie. Pracował również komitecie gazyfikacji i wodociągowania wsi, a także byl niezwykle aktywnym członkiem Rady Parafialnej i parafialnym dziesiętnikiem, całym sercem oddanym sprawom Kościoła. Uczestniczył w wielu przedsięwzięciach, pomógł tylu ludziom, że nie sposób wymienić wszystkich jego zasług. Był człowiekiem na dobre i na złe.
    Kazimierz Waligóra całe swoje życie związał z Żegociną. Tu mieszkał, tutaj gospodarował i wybudował dom. Od 1967 do 1974 roku pracował w Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Żegocinie, potem w Spółdzielni Transportu Wiejskiego, a od 1976 roku w Spółdzielni Ogrodniczej jako kierowca w Zamrażalni. W 1984 roku odszedł ze względu na stan zdrowia na rentę.
    Druh Kazimierz Waligóra był oddanym strażakiem w żegocinskiej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej. Przez wiele lat pełnił funkcję prezesa Zarządu OSP oraz członka Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Żegocinie. Był strażakiem na wzór rzymskiego legionisty Floriana, Rycerza Chrystusowego i Patrona Strażaków. Uczestniczył w gaszeniu wielu  pożarów, ratował z oddaniem mienie ludzi. Miał przy tym świetny zmysł organizacyjny. Za swoją strażacką służbę został odznaczony złotym, srebrnym i brązowym medalem "Za zasługi dla pożarnictwa", a w 2008 roku Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza. Zaangażował się także bardzo przy odbudowie wsi po pamiętnej powodzi w 1997 r. W swojej strażackiej służbie zrealizował hasło: "Bogu na chwałę, ludziom na pożytek".

Druh Kazimierz Waligóra. Druh Kazimierz Waligóra.
Druh Kazimierz Waligóra. Druh Kazimierz Waligóra.

ANDRZEJ BILSKI 1939 – 2009

      Druh Andrzej Bilski urodził 26 listopada 1939 roku w Żegocinie. Tu uczył się, gospodarował na roli, pracując także przez wiele lat w Gminnej Spółdzielni SCH w Żegocinie jako magazynier. Mieszkańcy Żegociny i okolicznych wsi doskonale pamiętają druha Bliskiego z bazy magazynowej, który przez wiele lat zajmował się skupem, a od 1983 roku był kierownikiem bazy z artykułami do produkcji rolnej.
     W 1962 roku, zaraz po odbyciu służby wojskowej, wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej. Uczestniczył w wielu akcjach ratowniczych. W 2005 roku druhowie powierzyli mu pełnienie odpowiedzialnej funkcji skarbnika zarządu OSP Żegocina. Z powierzonych obowiązków wywiązywał się bardzo dobrze. Bardzo aktywnie uczestniczył także w innych przedsięwzięciach związanych z działalnością OSP, np. z uruchomieniem w świetlicy remizy Internetowego Centrum Edukacyjno - Oświatowego. Miał świetny zmysł organizacyjny. Zaangażował się także mocno przy odbudowie wsi po pamiętnej powodzi w 1997 r. Przyświecało mu w jego strażackiej służbie hasło: "Bogu na chwałę, ludziom na pożytek".
    Za swoją społeczną pracę w straży pożarnej był wielokrotnie wyróżniany, otrzymując odznakę "Strażak Wzorowy" oraz brązowy, srebrny i złoty medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa".
    Zmarł 25 lutego 2009 roku i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Żegocinie.

Andrzej Bilski. Andrzej Bilski na strażackim opłatku w Bytomsku.

FRANCISZEK WALIGÓRA  1922 - 2007

   Franciszek Waligóra urodził się w 1922 roku, w rodzinie mającej długie tradycje strażackie. Jako dziecko i młody chłopiec zakosztował biedy w wielodzietnej rodzinie w latach międzywojennych i w czasie mroków hitlerowskiej okupacji. Już jako ojcu rodziny trudno było zapewnić swoim najbliższym godziwy byt, pracując w rolnictwie. Dlatego też Franciszek podjął pracę w Gminnej Spółdzielni w Żegocinie, gdzie przepracował wiele lat.  W pracy swojej wykazywał się dużą rzetelnością i życzliwością w stosunku do każdego człowieka. Druh Franciszek jako wzorowy rolnik i gospodarz dużo swojego czasu poświęcał również dla dobra społecznego. Wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej w 1939 r. i pełnił tę trudną służbę od czasu okupacji, narażając życie i zdrowie przy ratowaniu ludzkiego dobytku . W latach powojennych pełnił w naszej straży przez wiele lat funkcję skarbnika, z której wywiązywał się wzorowo, przekazując ją w 2005 r. młodszemu druhowi.
    Niemałe zasługi położył druh Franciszek przy budowie basenu kąpielowego w Żegocinie, remizy OSP oraz placu z pomnikiem Św. Floriana. Był dla wielu wzorem pracowitości, dobroci i życzliwości. Był człowiekiem skromnym, przez co zyskał sobie duży szacunek. Zmarł w 2007 roku i został pochowany na cmentarzu w Żegocinie.

Franciszek Waligóra. Pogrzeb Druha Franciszka Waligóry.

JÓZEF ROGALA  1936 - 2005

   20 września 2005 roku zmarł Józef Rogala - troskliwy mąż, ojciec, przyjaciel, wzorowy strażak i gospodarz.  Świętej pamięci Józef Rogala całe swoje życie związał z żegocińską ziemią. Tutaj się urodził, tutaj uczęszczał do szkoły, tu pracował przez wiele lat jako kierowca w różnych instytucjach: STN, Gminnej Spółdzielni, Zamrażalni w Łąkcie Górnej. Od 1959 roku był strażakiem w Ochotniczej Straży Pożarnej, a także kierowcą aż do 2000 roku. W latach 1986 - 2001 był członkiem, a później przewodniczącym Komisji Rewizyjnej OSP w Żegocinie. Dał się poznać jako człowiek otwarty na ludzką niedolę. Niezależnie od pory dnia i nocy był zawsze gotowy nieść pomoc ludziom w chwilach zagrożenia ich mienia i życia oraz podczas klęsk żywiołowych.

powrót

© Ochotnicza Straż Pożarna w Żegocinie - All rights reserved.